Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671)
 


Inventaris van de goederen en ontvangsten uit huren van de trekweg, van de Stad Dokkum, 1673 (1671)
toegezonden aan de stad Franeker

met transcriptie

Trefwoorden:
onderwerp: verkeer en vervoer
onderwerp: Trekweg
onderwerp: inventaris
onderwerp: Dokkum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Annotatie
Historische Documentatie
HDD036
correspondentie
1671
Gem. Archief Franeker inv.nr. 1952

Betreft:
Archief toegang 001 : Dokkum 1574-1922