Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Ingekomen afschriften van de Resolutiën der Staten van Friesland, 1671 betreffende Dokkum
 


Ingekomen afschriften van de Resolutiën der Staten van Friesland, 1671 betreffende Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: resolutieboek
onderwerp: Gedeputeerde Staten van Friesland
onderwerp: Dokkum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Annotatie
Historische Documentatie
HDD037
manuscript
1671
Gem. Archief Dokkum 001 inv. nr 24

Betreft:
Archief toegang 001 : Dokkum 1574-1922