Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

It Skieppedykje yn Dokkum al 425 jier in begryp
 


It Skieppedykje yn Dokkum al 425 jier in begryp

Betrokkenen:
auteur: Hedzer van der Kooi, onderwijzer te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: straatnaam
onderwerp: Skieppedykje
onderwerp: molen
onderwerp: Dokkum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDD043
artikel
2006