Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Statestieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795
 


Statestieken betreffende de Speciekohieren van Anjum 1760-1795

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: veeteelt
onderwerp: geschiedenis (dorp)
onderwerp: belasting
onderwerp: Anjum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDO010
documentatie
1997

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928