Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Statestieken betreffende de Speciekohieren van Morra, 1760-1790
 


Statestieken betreffende de Speciekohieren van Morra, 1760-1790

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: Morra
onderwerp: landbouw
onderwerp: belasting

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDO018
documentatie
1988

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928