Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Statestieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805
 


Statestieken betreffende de Speciekohieren van Metslawier, 1760-1805

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: Metslawier
onderwerp: landbouw
onderwerp: belasting

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDO034
documentatie
1988

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928