Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief
 


Het openbaar onderwijs in Oostdongeradeel in historisch perspectief

Betrokkenen:
auteur: R. Nouta, ingenieur te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: onderwijzer
onderwerp: onderwijs
onderwerp: geschiedenis (school)
onderwerp: Engwierum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDO040
artikel
2006

Betreft:
Bibliotheek Historische Documentatie inv.nr. HDO032 : Geschiedenis van het Openbaar Lager Onderwijs in Oostdongeradeel per dorp gerangschikt