Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858
 


Het grondbezit te Brantgum uit het Register van Aanbreng en de Floreen- en Speciekohieren 1511-1858

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: grondpacht
onderwerp: Brantgum
onderwerp: belasting

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDW021
documentatie
2003

Betreft:
Archief toegang 003 : Westdongeradeel 1640-1816