Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858
 


Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858

Betrokkenen:
onderwerp: Herberg
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: Ternaard
onderwerp: grondpacht
onderwerp: belasting

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDW030
documentatie
2003

Betreft:
Archief toegang 003 : Westdongeradeel 1640-1816