Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

De Historie gaat door het eigen dorp
 


De Historie gaat door het eigen dorp

Betrokkenen:
auteur: A. Algra te Leeuwarden

Trefwoorden:
onderwerp: Westdongeradeel
onderwerp: Ternaard
onderwerp: Paesens
onderwerp: Nes
onderwerp: Moddergat
onderwerp: Holwerd
onderwerp: Hantumhuizen
onderwerp: Hantumeruitburen
onderwerp: Hantum
onderwerp: geschiedenis (dorp)

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDW035
documentatie
ongedateerd