Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Geregistreerde schepen in de Gemeente Westdongeradeel 1882-1904
 


Geregistreerde schepen in de Gemeente Westdongeradeel 1882-1904

Betrokkenen:
auteur: J. Meijer, Bankdirecteur te Feanwâlden

Trefwoorden:
onderwerp: Westdongeradeel
onderwerp: visserij

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Historische Documentatie
HDW040
artikel
2005

Betreft:
Archief toegang 004 : Westdongeradeel 1817-1927