Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Collectie Indexen
(bestaande uit 375 titels)

Collectieoverzicht


  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


Inv.nr.   Titel

A

I0010.1 Achttsjinde-ieuske Kriminaliteit yn de wâlden 1700-1811 (boek)
I0023.2 Alfabetische Namenklapper op de chronologische lijsten van de stadsfuncties te Dokkum (boek)
I0312 Archiefwijzer Maconnieke Archieven (inventaris)

B

I0007 Bancair Historische Gids (boek)
I0006 Bankwezen (boek)
I0317 Beroepen en uitoefenaars in Dokkum 1870 - 1880 (inventaris)
I0287 Beschrijvingen van de bouwtekeningen van de gemeente Oostdongeradeel 1903-1912 (inv.nrs. 1703-1707) (werkstuk)
I0029 Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858 (werkstuk)
I0019.1 Boerenplaatsen te Anjum 1729-1805 (boek)

D

I0002 De archieven in Fryslân (boek)
I0001 De archieven in het Algemeen Rijksarchief (boek)
I0009.1 De QuotisatieKohieren deel 1 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevoling in 1749
I0009.2 De QuotisatieKohieren deel 2 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.3 De QuotisatieKohieren deel 3 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.4 De QuotisatieKohieren deel 4 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.5 De QuotisatieKohieren deel 5 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.6 De QuotisatieKohieren deel 6 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.7 De QuotisatieKohieren deel 7 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0009.8 De QuotisatieKohieren deel 8 (boek)
Namen beroepen en welstand van de friese bevolking in 1749
I0023.1 Dokkum naamlijsten (boek)
I0031 Dorpsverenigingen in Oost- en Westdongeradeel (catalogus)
I0032 Dutch American Relations Friesland 1845-1878 (boek)

E

I0054 Eigenaars en bewoners van de huizen te Dokkum van 1580-1797 op straatnaam alsmede de indeling der wijken (boek)

F

I0210 FAF 01: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Dopen 1690-1812 (boek)
I0211 FAF 02: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Huwelijken 1696-1811 (boek)
I0212 FAF 03: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ameland: Lidmaten 1702-1852 (boek)
I0213 FAF 04: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 A-H (boek)
I0214 FAF 05: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 I-O (boek)
I0215 FAF 06: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Dopen 1612-1811 O-W (boek)
I0216 FAF 07: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1605-1661 (boek)
I0217 FAF 08: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1661-1700 (boek)
I0218 FAF 09: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1701-1750 (boek)
I0219 FAF 10: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Huwelijken 1751-1812 (boek)
I0220 FAF 11: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1672-1795 (boek)
I0221 FAF 12: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1795-1850 (boek)
I0222 FAF 13: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Lidmaten 1623-1861 (boek)
I0224 FAF 14.1: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Begravenen 1760-1828 (boek)
I0223 FAF 14: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dokkum: Overlijden 1774-1811 (boek)
I0226 FAF 15.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1638-1667 ( inv.nr 101 R.A.) (boek)
I0225 FAF 15: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1616-1638 (inv.nr 100 R.A.) (boek)
I0228 FAF 16.1: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1697-1810 (inv.nr 103 en 104) (boek)
I0227 FAF 16: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dokkum 1667-1697 ( inv.nr 102 R.A.) (boek)
I0229 FAF 17: Klapper op de Burgerboeken van de Gemeente Dokkkum 1574-1798 (inv.nr 152-155) (boek)
I0230 FAF 18: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1658-1811 (boek)
I0232 FAF 19.1: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1823-1833 (inv.nr.1650-1654) (boek)
I0231 FAF 19: Klapper op de Geboorteakten van de Gemeente Oostdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr 1644-1649) (boek)
I0233 FAF 20: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Huwelijken 1619-1811 (boek)
I0234 FAF 21: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850 (boek)
I0235 FAF 22: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Lidmaten 1658-1850 (boek)
I0236 FAF 23: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1656-1685 (inv.nr H1 R.A.) (boek)
I0237 FAF 24: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: 1685-1811 (inv.nr. H2 en H3 R.A.) (boek)
I0238 FAF 25: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1652-1811 (boek)
I0239 FAF 26: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1653-1811 (boek)
I0240 FAF 27: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Dopen 1635-1811 (boek)
I0241 FAF 28: Klapper op de Geboorteregisters van de Gemeente Westdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr.1458-1463) (boek)
I0242 FAF 29: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811 (boek)
I0243 FAF 30: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Huwelijken 1619-1811 (boek)
I0244 FAF 31: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Westdongeradeel: Lidmaten 1609-1850 (boek)
I0245 FAF 32: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Wesrdongeradeel: Lidmaten 1656-1863 (boek)
I0246 FAF 33: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente westdongeradeel: 1683-1850 (boek)
I0247 FAF 34: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Westdongeradeel 1767-1811 (inv.nr. O R.A.) (boek)
I0248 FAF 35: Klapper op de Doop-, Huwekijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Schiermonnikoog; 1690-1853 (boek)
I0249 FAF 36: Klapper op de Geboorten en Huwelijken van de Joodse Gemeente te Leeuwarden (boek)
I0250 FAF 37: Klapper op de Ordonnantieën van het Recht van Succesie 1806-1811 (boek)
I0252 FAF 38: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1706-1811 (boek)
I0253 FAF 39: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1646-1812 (boek)
I0254 FAF 40: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1697-1812 (boek)
I0255 FAF 41: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Dopen 1628-1812 (boek)
I0257 FAF 42: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811 (boek)
I0258 FAF 43: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Huwelijken 1622-1811 (boek)
I0259 FAF 44: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr.G1-G4 R.A.) (boek)
I0260 FAF 45: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Dantumadeel 1687-1811 (inv.nr G1-G4 R.A.) (boek)
I0261 FAF 46: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811 (boek)
I0262 FAF 47: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811 (boek)
I0263 FAF 48: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811 (boek)
I0264 FAF 49: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811 (boek)
I0265 FAF 50: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Dopen 1617-1811 (boek)
I0266 FAF 51: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811 (boek)
I0267 FAF 52: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Ferwerderadeel: Huwelijken 1617-1811 (boek)
I0271 FAF 53: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Huwelijken 1624-1811 (boek)
I0272 FAF 54: Klapper op de Doop-, Huwelijkls-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Dopen 1634-1812 (boek)
I0273 FAF 55: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Huwelijken 1606-1812 (boek)
I0274 FAF 56: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Achtkarspelen: Huwelijken 1606-1812 (boek)
I0275 FAF 57: Klapper op de Authorisatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1606-1651 (inv.nr. C4-C9 R.A.) (boek)
I0276 FAF 58: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1593-1600 (inv.nr R1 R.A.) (boek)
I0277 FAF 59: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1600-1609 (inv.nr. R2) (boek)
I0278 FAF 60: Klapper op de Proclamatieboeken van de Gemeente Achtkarspelen: 1637-1648 (inv.nr. R4 R.A.) (boek)
I0279 FAF 61: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811 (boek)
I0280 FAF 62: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811 (boek)
I0281 FAF 63: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Dopen 1632-1811 (boek)
I0282 FAF 64: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811 (boek)
I0283 FAF 65: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Tietjerksteradeel: Huwelijken 1616-1811 (boek)
I0033 First Reformed Church in Friesland Wisconsin (boek)

G

I0019.2 Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren. (werkstuk)
I0300 Gids van afscheidingsarchieven 1834 - 1892 (gids)
I0286 Gids voor de archieven van Joodse instellingen in Friesland (boek)
I0284 Gids voor de archieven van Notarissen en Rechterlijke Colleges in de huidige provincie Frieslasnd van de Franse wetgeving tot 1842 (boek)
I0008 Gids voor Genealogisch en Biografisch Onderzoek in Friesland (boek)
I0285 Gids voor raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en eerste helft van de 20e eeuw. (boek)
I0034 Graven in de Grote Kerk te Dokkum (boek)

H

I0028.1 Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 1 Beschrijving onderzoek en resultaten (rapport)
I0028.2 Hinderwetinventarisatie Provincie Friesland deel 2 Archieven en informatie bodemsanering - Streekarchivariaat Noordoost Friesland (rapport)

I

I0027 Inventaris der doop-, trouw-, lidmaten, overlijdens- en begraafboeken in het Rijksarchief in Friesland (werkstuk)
I0302 Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 1 (inventaris)
I0303 Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 2 (inventaris)
I0314 Inventaris van de archieven van het Provinciaal bestuur van Friesland 1962 - 1986 deel I (inventaris)
I0315 Inventaris van de archieven van het Provinciaal bestuur van Friesland 1962 - 1986 deel II (inventaris)
I0307 Inventaris van de boezemwaterschappen en polders in Noord-Friesland ( Noardlik Westergoa) 1783 - 1972 (inventaris)
I0304 Inventaris van de gedeponeerde archieven van de Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland, 1619 - 1979 (1980) (inventaris)
I0310 Inventaris van het archief van de Keuringsdienst voor Waren voor het gebied Friesland (inventaris)
I0311 Inventaris van het archief van het Commando Bescherming Bevolking van Friesland (B.B.) (inventaris)
I0306 Inventaris van het archief van het waterschap Achtkarspelen Zuid, later waterschap Lits en Lauwers (inventaris)
I0305 Inventaris van het archief van het waterschap Tusken Waed en Ie, 1971 - 1996 (inventaris)

K

I0053.1 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 1 1585-1590 (werkstuk)
I0053.2 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 2 1591-1595 (werkstuk)
I0053.3 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 3 1595-1603 (werkstuk)
I0053.4 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 4 1603-1610 (werkstuk)
I0053.5 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 5 1610-1612 (werkstuk)
I0039.01 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 1: 1640-1671 (boek)
I0039.10 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 10: 1782-1790 (boek)
I0039.11 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 11: 1791-1806 (boek)
I0039.12 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 12: 1807-1810 (boek)
I0039.02 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 2: 1672-1692 (boek)
I0039.03 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 3: 1693-1705 (boek)
I0039.04 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 4: 1706-1720 (boek)
I0039.05 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 5: 1721-1733 (boek)
I0039.06 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 6: 1734-1750 (boek)
I0039.07 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 7: 1750-1760 (boek)
I0039.08 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 8: 1761-1771 (boek)
I0039.09 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 9: 1772-1782 (boek)
I0021 Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Oostdongeradeel 1816-1940 (invent. 751-757) (boek)
I0022 Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Westdongeradeel 1840-1940 (invent. 514-517) (boek)
I0020 Klapper op de Akten van de Gemeente Dokkum 1819-1922 ( invent. 1403 - 1423) (boek)
I0052 Klapper op de Dokkumer bedrijven (voorkomende in de gemeenteverslagen) 1875-1890 (boek)
I0256 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Lidmaten 1662-1774 (boek)
I0268 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850 (boek)
I0269 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850 (boek)
I0270 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850 (boek)
I0251 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1712-1811 (boek)
I0051.2 Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers per wijk te Dokkum en Aalsum per 1 Oktober 1967 (werkstuk)
I0051.3 Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Nes en Moddergat per 1 Oktober 1967 (werkstuk)
I0051.4 Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Oostdongeradeel per 20 Augustus 1975 (werkstuk)
I0040 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1605-1811 (boek)
I0041.1 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1812-1886 (boek)
I0041.2 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1886-1910 (boek)
I0041.3 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1911-1950 (boek)
I0050 Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157) (werkstuk)
I0046 Klapper op de Raadsbesluiten van Westdongeradeel 1886-1925 (inv. nr.66a) (werkstuk)
I0045.1 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1847-1850 (inv. nr.243) (werkstuk)
I0045.2 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1850-1853 (inv. nr.244) (werkstuk)
I0045.3 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1854-1857 (inv. nr.246) (werkstuk)
I0045.4 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1873-1879 (inv. nr.253 en 254) (werkstuk)
I0209.1 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 1 (inv.nr 340-393) (boek)
I0209.2 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 2 (inv.nr 340-393) (boek)
I0209.3 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 3 (inv.nr 340-393) (boek)
I0036 Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1752-1762 (inv. nr. 211-222) (boek)
I0037 Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1763-1772 (inv. nr. 223-231) (boek)
I0047.5 Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858 (werkstuk)
I0048.1 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd A t/m F (werkstuk)
I0048.2 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd G t/m I (werkstuk)
I0048.3 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd J (werkstuk)
I0048.4 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd K t/m R (werkstuk)
I0047.1 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F (werkstuk)
I0047.2 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier J t/m O (werkstuk)
I0047.3 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier P t/m Z (werkstuk)
I0047.4 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Morra A t/m Z (werkstuk)
I0049 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Wierum J (werkstuk)
I0100 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864) (boek)
I0101 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 1) (boek)
I0102 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 2) (boek)
I0065 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1830 (inv.nr.716) (boek)
I0066 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1840 (inv.nr.718) (boek)
I0038.1 Klapper op deel 1 van het Charterboek van Friesland. (boek)
I0038.2 Klapper op deel 2 van het Charterboek van Friesland. (boek)
I0038.3 Klapper op deel 3 van het Charterboek van Friesland. (boek)
I0038.4 Klapper op deel 4 van het Charterboek van Friesland. (boek)
I0038.5 Klapper op deel 5 van het Charterboek van Friesland. (boek)
I0202 Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1849-1861 (inv.nr 859) (boek)
I0203 Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1861-1870 (inv.nr 860) (boek)
I0014 Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643) (boek)
I0057 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1850-1860 (inv.nr.1499-1502) (boek)
I0058 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1860-1870 (inv.nr.1503-1506) (boek)
I0059 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1880 (inv.nr.1507-1510) (boek)
I0064 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1920 (inv.nr.1519 en 1534) betreffende Dienstboden, Gestichten en Schippers (boek)
I0060 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1880-1890 (inv.nr.1511-1514) (boek)
I0061 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1890-1900 (inv.nr.1515-1518) (boek)
I0062 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1900-1910 (inv.nr.1520-1524) (boek)
I0063 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1910-1920 (inv.nr.1525 -1534) (boek)
I0103 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1840-1850 (inv.nr. 792) (boek)
I0146 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1870-1880 (inv.nr 832) (boek)
I0159 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1880-1890 (inv.nr 846) (boek)
I0172 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1890-1900 (boek)
I0185 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum A-M 1900-1914 (boek)
I0186 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum N-Z 1900-1914 (boek)
I0130 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalzum 1860-1870 (inv.nr.817) (boek)
I0115 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: A-B 1850-1860 (inv.nr.804) (boek)
I0131 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1 1860-1870 (inv.nr.818) (boek)
I0104 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1840-1850 (inv.nr. 793) (boek)
I0147 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1870-1880 (inv.nr 833) (boek)
I0160 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1880-1890 (inv.nr 847) (boek)
I0173 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1890-1900 (boek)
I0132 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 2 1860-1870 (inv.nr.819) (boek)
I0133 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 3 1860-1870 (inv.nr.819) (boek)
I0187 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum A-K 1900-1914 (boek)
I0188 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum L-Z 1900-1914 (boek)
I0116 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: C-D 1850-1860 (inv.nr.805) (boek)
I0118 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: E F G 1850-1860 (inv.nr.806) (boek)
I0105 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1840-1850 (inv.nr. 794) (boek)
I0134 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1860-1870 (inv.nr.820) (boek)
I0148 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1870-1880 (inv.nr 834) (boek)
I0161 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1880-1890 (inv.nr 848) (boek)
I0174 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1890-1900 (boek)
I0189 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee A-L 1900-1914 (boek)
I0190 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee M-Z 1900-1914 (boek)
I0135 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1 1860-1870 (inv.nr.821) (boek)
I0106 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1840-1850 (inv.nr. 795) (boek)
I0149 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1870-1880 (inv.nr 835) (boek)
I0162 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1880-1890 (inv.nr 849) (boek)
I0175 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1890-1900 (boek)
I0136 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 2 1860-1870 (inv.nr.821) (boek)
I0191 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum A-J 1900-1914 (boek)
I0192 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum K-Z 1900-1914 (boek)
I0119 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: H 1850-1860 (inv.nr.807) (boek)
I0120 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: I J 1850-1860 (inv.nr.808) (boek)
I0128 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: IJ 1850-1860 (inv.nr.816) (boek)
I0137 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1860-1870 (inv.nr.822) (boek)
I0150 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1870-1880 (inv.nr 836) (boek)
I0163 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1880-1890 (inv.nr 850) (boek)
I0176 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1890-1900 (boek)
I0193 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1900-1914 (boek)
I0107 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796) (boek)
I0121 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: K L 1850-1860 (inv.nr.809) (boek)
I0108 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1840-1850 (inv.nr. 797) (boek)
I0138 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1860-1870 (inv.nr 823) (boek)
I0151 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1870-1880 (inv.nr 837) (boek)
I0164 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1880-1890 (inv.nr 851) (boek)
I0177 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1890-1900 (boek)
I0194 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1900-1914 (boek)
I0122 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: M N O 1850-1860 (inv.nr.810) (boek)
I0109 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1840-1850 (inv.nr. 798) (boek)
I0139 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1860-1870 (inv.nr 824) (boek)
I0152 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1870-1880 (inv.nr 838) (boek)
I0165 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1880-1890 (inv.nr 852) (boek)
I0178 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1890-1900 (boek)
I0195 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1900-1914 (boek)
I0110 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1840-1850 (inv.nr. 799) (boek)
I0140 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1860-1870 (inv.nr 825) (boek)
I0153 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1870-1880 (inv.nr 839) (boek)
I0166 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1880-1890 (inv.nr 853) (boek)
I0179 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1890-1900 (boek)
I0196 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1900-1914 (boek)
I0141 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1860-1870 (inv.nr 826) (boek)
I0154 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1870-1880 (inv.nr 840) (boek)
I0167 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1880-1890 (inv.nr 854) (boek)
I0180 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1890-1900 (boek)
I0197 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1900-1914 (boek)
I0111 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1840-1850 (inv.nr. 800) (boek)
I0142 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1860-1870 (inv.nr 827) (boek)
I0155 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1870-1880 (inv.nr 841) (boek)
I0168 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1880-1890 (inv.nr 855) (boek)
I0181 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1890-1900 (boek)
I0198 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1900-1914 (boek)
I0112 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1840-1850 (inv.nr. 801) (boek)
I0144 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1860-1870 (inv.nr 829) (boek)
I0156 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1870-1880 (inv.nr 842) (boek)
I0169 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1880-1890 (inv.nr 856) (boek)
I0182 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1890-1900 (boek)
I0199 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1900-1914 (boek)
I0123 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: P Q R 1850-1860 (inv.nr.811) (boek)
I0113 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1840-1850 (inv.nr. 802) (boek)
I0143 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1860-1870 (inv.nr 828) (boek)
I0157 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1870-1880 (inv.nr 843) (boek)
I0170 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1880-1890 (inv.nr 856A) (boek)
I0183 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1890-1900 (boek)
I0200 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1900-1914 (boek)
I0124 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: S 1850-1860 (inv.nr.812) (boek)
I0204 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1860-1870 (inv.nr 831) (boek)
I0205 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1870-1880 (inv.nr 845) (boek)
I0206 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1880-1890 (inv.nr 858) (boek)
I0207 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1890-1900 (boek)
I0208 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1900-1914 (boek)
I0125 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: T 1850-1860 (inv.nr.813) (boek)
I0126 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: V 1850-1860 (inv.nr.814) (boek)
I0127 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: W 1850-1860 (inv.nr.815) (boek)
I0114 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1840-1850 (inv.nr. 803) (boek)
I0145 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1860-1870 (inv.nr 830) (boek)
I0158 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1870-1880 (inv.nr 844) (boek)
I0171 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1880-1890 (inv.nr 857) (boek)
I0184 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1890-1900 (boek)
I0201 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1900-1914 (boek)
I0129 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Z 1850-1860 (inv.nr.816) (boek)
I0072 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1840-1860 (inv.nr.625) (boek)
I0079 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1860-1880 (inv.nr.634) (boek)
I0088 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1880-1900 (inv.nr.645) (boek)
I0071 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Bornwird Foudgum Hiaure Raard 1840-1860 (inv.nr.624) (boek)
I0097 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Brantgum 1900-1914 (inv.nr 662) (boek)
I0098 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum 1900-1914 (inv.nr 663) (boek)
I0083 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitbuiren 1880-1900 (inv.nr.639) (boek)
I0070 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1840-1860 (inv.nr.623) (boek)
I0077 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1860-1880 (inv.nr.631) (boek)
I0094 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantumhuizen Hantumeruitburen 1900-1914 (inv.nr 656) (boek)
I0090 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hiaure Betterwird Borwird 1900-1914 (inv.nr 647) (boek)
I0078 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1860-1880 (inv.nr.632 en 633) (boek)
I0087 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1880-1900 (inv.nr.643 en 644) (boek)
I0093 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1900-1914 (inv.nr 652 653 654 655) (boek)
I0068 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 1 1840-1860 (inv.nr.621) (boek)
I0069 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 2 1840-1860 (inv.nr.622) (boek)
I0073 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1840-1860 (inv.nr.626) (boek)
I0081 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1860-1880 (inv.nr.636 en 637) (boek)
I0095 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1900-1914 (inv.nr 657 658 659) (boek)
I0085 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes A-M 1880-1900 (inv.nr.641) (boek)
I0086 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes L-Z 1880-1900 (inv.nr.642) (boek)
I0075 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1860-1880 (inv.nr.628) (boek)
I0089 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1880-1900 (inv.nr.646) (boek)
I0091 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Waaxens 1900-1914 (inv.nr 648) (boek)
I0067 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1840-1860 (inv.nr.620) (boek)
I0076 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1860-1880 (inv.nr.629 en 630) (boek)
I0082 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1880-1900 (inv.nr.638) (boek)
I0092 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1900-1914 (inv.nr 649 650 651) (boek)
I0074 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1840-1860 (inv.nr.627) (boek)
I0080 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1860-1880 (inv.nr.635) (boek)
I0084 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1880-1900 (inv.nr.640) (boek)
I0096 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1900-1914 (inv.nr 660 661) (boek)
I0043.1 Klapper op het Recesboek van Dokkum 1801-1806 (werkstuk)
I0043.2 Klapper op het Recesboek van Dokkum 1806-1810 (werkstuk)
I0043.3 Klapper op het Recesboek van Dokkum 1810-1811 (werkstuk)
I0044.1 Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel 1803-1806 (inv. nr. R.A. no 33) (werkstuk)
I0044.3 Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel en Oostdongeradeel 1809-1811 (inv. nr. R.A. no 35) (werkstuk)
I0044.2 Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Schiermonnikoog1806-1808 (inv. nr. R.A. no 34) (werkstuk)
I0051.1 Klapper op het register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren in de stad Dokkum 1806 ( inv.nr. 156) (boek)
I0055 Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1830 (inv.nr 1488) (boek)
I0056 Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1840 (inv.nr.1489) (boek)
I0042 Klapper op het Resolutieboek van Dokkum 1732-1768 ( inv. nr. 3 ) (boek)
I0010.2 Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700 - 1811 (boek)

L

I0298 Levensloze kinderen in de gemeenten Ameland, Dokkum, Oost-Dongeradeel, Schiermonnikoog en West-Dongeradeel (documentatie)

N

I0015 Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding (boek)
I0011 Nammen fan keapers en forkeapers ut de rintmasters-rekkens 1518-1575 (boek)
I0012 Nammen ût âlde liifrinte-registers yn Fryslân 1624-1809 (boek)
I0288 Nederlands Hervormde Kerk Anjum: Extract uit de rekenboeken, 1615-1948 (boek)
I0295 Nederlands Hervormde Kerk Brantgum: Extract uit de rekenboeken 1827-1930 (documentatie)
I0291 Nederlands Hervormde Kerk Ee: Extract uit de rekenboeken 1731-1964 (documentatie)
I0294 Nederlands Hervormde Kerk Engwierum: Extract uit de rekenboeken 1810-1938 (documentatie)
I0290 Nederlands Hervormde Kerk Hantum: Extract uit de rekenboeken 1807-1938 (boek)
I0309 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912 (boek)
I0293 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918 (boek)
I0308 Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781 (werkstuk)
I0289 Nederlands Hervormde Kerk Jouswier: Extract uit de rekenboeken, 1750-1845 (boek)
I0025 Nederlands Hervormde Kerk Nes: Extract uit de rekenboeken 1788-1906 (boek)
I0292 Nederlands Hervormde Kerk Oudwoude: Extract uit de rekenboeken 1682-1743 (boek)
I0026 Nederlands Hervormde Kerk Rinsumageest: Extract uit de rekenboeken 1635-1950 (boek)
I0024 Nederlands Hervormde Kerk Ternaard: Extract uit de rekenboeken 1685-1856 (boek)
I0296 Nederlands Hervormde Kerk Waaxens: Extract uit de rekenboeken 1715-1900 (documentatie)
I0316 Nes en Moddergat Bronnen betreffende bewoning en eigendom van huizen (documentatie)

O

I0297 Onderzoeksgids voor archieven van lagere overheden in Drenthe, Friesland en Groningen (boek)
I0016 Oostdongeradeel Register van Aanbreng 1511 (boek)
I0017 Oostdongeradeel Register van Geestelijke Opkomsten in Oostergo 1580 (boek)
I0018 Oostdongeradeel Stemcohieren 1640 en 1728 (boek)

P

I0003 Particuliere archieven in Nederland (boek)
I0318 Plaknammen yn Fryslân Standerlist mei plaknammen yn Fryslân (gids)
I0005 POP gids Personen op papier (boek)

R

I0313 Register van wapens, wimpels en vlaggen in Friesland (bibliografie)
I0004 Repertorium van de inventarissen van de archieven in Nederland (boek)
I0013.1 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 1 (boek)
I0013.2 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 2 (boek)
I0013.3 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 3 (boek)
I0013.4 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 4 (boek)
I0013.5 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 5 (boek)
I0013.6 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 6 (boek)
I0013.7 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 7 (boek)
I0013.8 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 8 (boek)
I0013.9 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 9 klapper (boek)

V

I0030 Verandering der huizen van Nes in de jaren 1751-1805 vanuit de Speciekohieren (werkstuk)
I0299 Verenigde Christelijke Gemeente Dokkum: Extract uit de notulen en rekenboeken betreffende het kerkgebouw aan de Legeweg 1852 - 1904 (onderzoek)
I0035 Vestiging en vertrek te Dokkum 1761-1805 uit de speciekohieren ( inv.nr 576-620) (boek)
I0301 Voor Vrijheid en Recht Inventaris van de archieven van de vereniging "Friesland 1940 - 1945" (inventaris)