Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
 


Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)

Betrokkenen:
vervaardiger: H. Brouwer, archivaris

Trefwoorden:
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: naamkunde
onderwerp: Metslawier
onderwerp: index
onderwerp: genealogie
onderwerp: Ee

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Indexen
I0014
boek
1973

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928