Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding
 


Namen van Buurplichtingen in 1853 met vermelding van huisnummer en kadastrale perceelsaanduiding

Betrokkenen:
bewerker: R. Tolsma

Trefwoorden:
onderwerp: sociale zorg
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: kadaster
onderwerp: index
onderwerp: burenplicht

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Annotatie
Indexen
I0015
boek
1997
Archief Oostdongeradeel

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928

Zie ook:
Bibliotheek Periodieken inv.nr. S0041 : De Sneuper 41