Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.
 


Gegevens en bijzonderheden der huizen in de dorpskom te Anjum van 1714-1795 aangaande de kohieren.

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoorden:
onderwerp: index
onderwerp: geschiedenis (woning)
onderwerp: Anjum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Indexen
I0019.2
werkstuk
1977

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928