Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F
 


Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoorden:
onderwerp: Metslawier
onderwerp: index
onderwerp: belasting

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Indexen
I0047.1
werkstuk
1980

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928