Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858
 


Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: Oostrum
onderwerp: index
onderwerp: belasting

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Indexen
I0047.5
werkstuk
1987

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928