Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)
 


Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)

N.B. archiefstuk in zeer slechte staat
Niet raadpleegbaar

Betrokkenen:
vervaardiger: Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Trefwoorden:
onderwerp: Oostdongeradeel
onderwerp: index
onderwerp: bevolking

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Indexen
I0100
boek
1974

Betreft:
Archief toegang 002 : Oostdongeradeel 1657-1928