Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 1
 


Inventaris van de archieven van de gewestelijke bestuursinstellingen in Friesland, 1795 - 1813 (1815) deel 1

Betrokkenen:
auteur: Otto Kuipers, archivaris te Leeuwarden
auteur: P. Nieuwland, archivaris te Hardegarijp

Trefwoorden:
onderwerp: inventaris
onderwerp: Friesland
onderwerp: archieven

Collectie
Inv.nr.
Soort
ISBN
Uitgave
Reeks
Indexen
I0302
inventaris
90-6171-680-2
1988
Monumenta Frisica