Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781
 


Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Kerkbouw 1776-1778 Extract Kerkvoogdijrekeningboeken 1776-1781

Betrokkenen:
auteur: W.H. Keikes

Trefwoorden:
onderwerp: kerkvoogd
onderwerp: index
onderwerp: Holwerd
onderwerp: Hervormd
onderwerp: geschiedenis (kerk)

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Indexen
I0308
werkstuk
1964

Betreft:
Bibliotheek Indexen inv.nr. B0152 : Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
Archief toegang 028 : NH Gemeente Holwerd

Zie ook:
Bibliotheek Indexen inv.nr. I0293 : Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit rekenboeken der kerkvoogdij, 1718-1918