Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912
 


Nederlands Hervormde Kerk Holwerd: Extract uit de classicale notulen van de Classis Dokkum 1605-1912

Betrokkenen:
samensteller: G. Herrema, kerkvoogd

Trefwoorden:
onderwerp: index
onderwerp: Holwerd
onderwerp: Hervormd
onderwerp: geschiedenis (kerk)

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Indexen
I0309
boek
1986

Betreft:
Bibliotheek Indexen inv.nr. B0152 : Hervormd Holwerd in de loop der Eeuwen
Archief toegang 028 : NH Gemeente Holwerd