Streekarchivariaat Noordoost-Friesland - Bibliotheek

De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart
 


De foarskiednis fan de Stroobosser trekfeart

Betrokkenen:
auteur: S. van Tuinen, burgemeester te Dokkum

Trefwoorden:
onderwerp: verkeer en vervoer
onderwerp: Trekweg
onderwerp: Kollum
onderwerp: Dokkum

Collectie
Inv.nr.
Soort
Uitgave
Reeks
Jaargang
Werkstukken
W0170
artikel
1955
It Beaken
1955-1

Betreft:
Bibliotheek Werkstukken inv.nr. B1000 : Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.