Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Boer

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Auke de Boer


1 jan 2007medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0738
Titel: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd

1 jan 2007medewerker bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT4428
Titel: Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd

Douwe de Boer


2002medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.036
Titel: Pôllepraat

Douwe Hz de Boer


2003medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.12
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

Douwe Hz. de Boer


2001medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.034
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.043
Titel: Pôllepraat

2005medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.045
Titel: Pôllepraat

2005medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.046
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.049
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.050
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.051
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.052
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.053
Titel: Pôllepraat
        calendarium der wadloperij naar Ameland

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.054
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.055
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.056
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.058
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.057
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.059
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.060
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.061
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.062
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.063
Titel: Pôllepraat

Boer


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0076
Titel: Van 2 buren, die elkaar na tweehonderd jaar weer ontmoeten.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0078
Titel: De friese boer met het grote gezin uit Kollumerland. Voorouders en nageslacht van Willem de Boer en Dieuwke Zuidema.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0125
Titel: Kwartierstaat van Sijtze Jan de Boer.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0136
Titel: Nageslacht van Hylke Wytzes en Jenth Bennes.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0148
Titel: Douma's van Burgum voor- en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0153
Titel: Kwartierstaat van Lammert Jans Odinga.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0161
Titel: Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon.

Hannes de Boer


1988onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.017
Titel: Pôllepraat

24 feb 2004vervaardiger bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0677
Titel: Eastdongeradiel, Westdongeradiel 1640 - 1700 - 1850

Jaap de Boer


2003medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.041
Titel: Pôllepraat

NN. de Boer


7 jun 1955afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00311 : Eerste steenlegging van ziekenhuis 'De Sionsberg'

7 jun 1955afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00311a : Eerste steenlegging van ziekenhuis 'De Sionsberg'

18 jun 1956afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00313a : De eerste steen wordt gelegd door Elzinga, tijdens de opening van 'de Sionsberg'

Willem Hendriks de Boer


1998onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.026
Titel: Pôllepraat

1999onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.028
Titel: Pôllepraat

2001onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.033
Titel: Pôllepraat