Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Boersma

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Dirk Boersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
Inv.nr. h458 : Familie en winkel van Boersma in de Langebuorren

F.J. Boersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00475 : Het bestuur van 'IJsclub Dockum' ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

Boersma


2004onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0195
Titel: De genealogie van Marcel Pieter Hijma
        of het verhaal van 8 families in Noordwest Friesland

Boersma


onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0062
Titel: Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0049
Titel: Van der Zwaag Wouterswoude

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0067
Titel: Boersma, een boerenzoon uit Terzool. Thomas Kerstens (1729-1809).

2001medewerker bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0167
Titel: Genealogie Jacques de Leeuw.

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B1000
Titel: Geschiedenis van Dokkum. Hart van Noordelijk Oostergo.

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.043
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.044
Titel: Pôllepraat

21 apr 2004medewerker bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0192.1
Titel: 300 jaar afstammelingen van Jarigh Nitterts en Antie Gerrits de familie de Braak uit Oostdongeradeel

Johannes Boersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
Inv.nr. h518 : Wieger Bruinenberg en Johannes Boersma bij een auto op de Langebuorren

L.M. Boersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00158 : Fokveekeuring in Dokkum

P. Boersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
Inv.nr. h458 : Familie en winkel van Boersma in de Langebuorren

Piet Boersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
Inv.nr. h519 : Piet Boersma op de Langebuorren