Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Dijkstra

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Andries Dijkstra


2005onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0707
Titel: De worm heeft rode haren

B. Dijkstra


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00726a : De wagen van het secretarie-personeel tijdens de optocht bevrijdingsfeest 1970

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00727a : De wagen van het secretarie-personeel tijdens de optocht bevrijdingsfeest 1970

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00728a : De wagen van het secretarie-personeel tijdens de optocht bevrijdingsfeest 1970

Dijkstra


2008onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0210
Titel: Nageslacht van Ruierd Claesz en Gaetske Lolckesdr waaronder het geslacht Dijkstra 1668 - 2008

Dijkstra


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0001
Titel: Alle Bandstra's uit de Dongeradelen stammen af van Jan Klaazes en Trijntje Botes

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0002
Titel: Huys ten Oort, bakermat van de familie Bouma Hoekstra en Noordhuis.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0016
Titel: Holwerda een familie uit Oostdongeradeel

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0045
Titel: Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0051
Titel: De voorouders en de nakomelingen van Sjolle Dijkstra en Sijbrigje Halbesma.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0059
Titel: Kwartierstaat Holwerda en te Nijenhuis

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0062
Titel: Kwartierstaat van Klaaske en Detje Dijkstra

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0065.2
Titel: Nageslacht van Pieter de Groot en Gelbrig Bos / Wijtske Dijkstra uit St. Anna Parochie

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0068
Titel: Douma is de naam Genealogie van Douwe Douwes Douma

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0085
Titel: Foar- en Neiteam Fan Heyn Botes Ut Eastdongeradiel.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0108
Titel: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0116
Titel: Annema van Damwoude. - Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0133
Titel: Kwartierstaat van Theunis Uilkes de Vries.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0135
Titel: Wijger Folkerts en Marij Aebeles en hun nageslacht over zeven generaties.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0148
Titel: Douma's van Burgum voor- en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0149.2
Titel: Aantekeningen van het geslacht Beintema en enige aanverwante families

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0161
Titel: Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: S0044
Titel: De Sneuper 44

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0218
Titel: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2

Folkert Dijkstra


6 jul 2005onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0701
Titel: De zeevaartschool op Ameland en de onderwijzer Dijkstra

Folkert Eltjens Dijkstra


2001onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.034
Titel: Pôllepraat

Janke Dijkstra


afgebeelde persoon atlas

Collectie 3009 : Achtkarspelen: Foto's Surhuizum
Inv.nr. Shz023 : Gezicht op de Doarpsstrjitte vanuit zuidelijke richting.

L.M. Dijkstra


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00331 : Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij 'Oost- en Westdongeradeel en Dokkum': receptie t.g.v. het 150 jarig bestaan

Luutske Dijkstra


afgebeelde persoon atlas

Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
Inv.nr. h172 : Luutske Dijkstra en Geeske Cannegieter

S. Dijkstra


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00286 : Het kantoor van de Nieuwe Dockumer Courant aan de oranjewal

Uilke Reitzes Dijkstra


2008onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: S0093
Titel: De Sneuper 93

Waling Dijkstra


1877medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0511
Titel: Friesland en de Friezen Gids voor reizenden, Schoonheid der steden dorpen en landschappen in de 19e eeuw.