Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Herberg

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

D. van der Herberg


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00371 : De officiële opening van de christelijke landbouwwinterschool aan de Markt

van der Herberg


2012onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B1017
Titel: Social Media in 19e eeuws Dokkum Vijf vriendinnenalbums uit 1830 - 1850

Herberg


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0028
Titel: Familieboek Reiding en de nazaten van Pieter Teakes en Antje Teakes.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0118
Titel: Zoutman en Soutman uit Dokkum

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0147
Titel: Het nageslacht van Johannes Wijtzes Terpstra en Teatske Pieters Bakker

onderwerp bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW030
Titel: Het grondbezit te Ternaard uit het Register van Geestelijke Opkomsten en de Floreen-, Stem- en Speciekohieren 1511-1858