Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Hoogland

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Hoogland


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0014
Titel: Nageslacht van Jan Hessels en Renske Jans Hesseling

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0064
Titel: De familie de Groot, afkomstig uit Ferwerd.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0089
Titel: Het Geslacht Hoogland.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0101
Titel: Voor- en nageslacht van de familie Hoogland.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0181
Titel: Kwartierstaat van Pieter Nieuwland (1942-)

J.L. Hoogland


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00254 : Kort bezoek van V.G.M. Marijnen aan de gemeente Dokkum

NN. Hoogland


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00773 : Oud-Hollandse markt ter ere van 1200 jaar Dokkum.

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00773a : Oud-Hollandse markt ter ere van 1200 jaar Dokkum

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00774a : Oud-Hollandse markt ter ere van 1200 jaar Dokkum

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00776a : Oud-Hollandse markt ter ere van 1200 jaar Dokkum

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00777 : Oud-Hollandse markt ter ere van 1200 jaar Dokkum

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00777a : Oud-Hollandse markt ter ere van 1200 jaar Dokkum