Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Jong

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

C.A. de Jong


1988medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.003
Titel: Pôllepraat

Jong


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0001
Titel: Alle Bandstra's uit de Dongeradelen stammen af van Jan Klaazes en Trijntje Botes

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0002
Titel: Huys ten Oort, bakermat van de familie Bouma Hoekstra en Noordhuis.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0017
Titel: Het voorgeslacht van Wijtze de Jong uit Nes

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0018
Titel: Het nageslacht van Wijtze de Jong en Martzen Wieringa uit Nes

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0052
Titel: Naamlijsten en Familieoverzichten in de Gemeente Dantumadeel.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0059
Titel: Kwartierstaat Holwerda en te Nijenhuis

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0064
Titel: De familie de Groot, afkomstig uit Ferwerd.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0161
Titel: Geschiedenis van de familie de Boer Stamboom van een geslacht dat in Lioessens begon.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0176
Titel: De Amelandse familie De Jong Van zeebonk tot landrot

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0191
Titel: Het voorgeslacht van kardinaal de Jong
        Paapse diaspora van Ameland en Leeuwarden

Sietze de Jong


2005onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.14
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

2005onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.15
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs