Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Klaasesz

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Klaasesz


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0014
Titel: Nageslacht van Jan Hessels en Renske Jans Hesseling

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0063
Titel: Stamboek van het geslacht Van Kleffens

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0189
Titel: Genealogie Klaasesz

onderwerp bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0112.02
Titel: Lijst van grietmannen en burgemeesters van de Gemeente (Grietenij) Westdongeradeel ca 1517-1984