Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Olivier

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Olivier


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0043
Titel: Our heritage and family tree. Genealogie Westra

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0062
Titel: Kwartierstaat van Klaaske en Detje Dijkstra

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0064
Titel: De familie de Groot, afkomstig uit Ferwerd.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0120
Titel: Genealogie Olivier