Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Post

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Post


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0010
Titel: Genealogie van het geslacht Groen uit de Dongeradelen.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0065.3
Titel: Nageslacht van Anne Wijbes van der Ploeg en Trijntje Pieters Bouma uit Minnertsga

onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: S0062
Titel: De Sneuper 62

J. Post


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00290 : Jubilea: 40-jarige en 25-jarige trouwe dienst bij de Parley Wolfabriek.