Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Sikkema

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Sikkema


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0015.1
Titel: Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel F

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0045
Titel: Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0135
Titel: Wijger Folkerts en Marij Aebeles en hun nageslacht over zeven generaties.

Keimpe Sikkema


2001onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.033
Titel: Pôllepraat

2012onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0169
Titel: De pionier van de Westereen Keimpe Sikkema 1866 - 1949
        herinneringen aan een oud onderwijzer

NN. Sikkema


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00709 : De Fryske Akademy met hun actie 'In stien en in balke foar de Fryske Akademy'

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00709a : De Fryske Akademy met hun actie 'In stien en in balke foar de Fryske Akademy'