Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Visser

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Antje Gerrits Visser


1996onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.020
Titel: Pôllepraat

Cornelis Visser


1988onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.022
Titel: Pôllepraat

Dirk C. Visser


1988medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.039
Titel: Pôllepraat

1988medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.040
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.043
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.044
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.045
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.046
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.047
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.048
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.049
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.050
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.051
Titel: Pôllepraat

Visser


1982onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0997
Titel: Ameland Historisch geschetst

Visser


onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0646
Titel: Herinneringen van een Amelander. Verhalen en foto's uit het verleden

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0002
Titel: Huys ten Oort, bakermat van de familie Bouma Hoekstra en Noordhuis.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0010
Titel: Genealogie van het geslacht Groen uit de Dongeradelen.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0015.1
Titel: Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel F

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0028
Titel: Familieboek Reiding en de nazaten van Pieter Teakes en Antje Teakes.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0030
Titel: Schiermonnikoger Geslachten.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0045
Titel: Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0049
Titel: Van der Zwaag Wouterswoude

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0058
Titel: Jeugdherinneringen van Jan Visser.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0059
Titel: Kwartierstaat Holwerda en te Nijenhuis

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0077
Titel: Friesche Wolters Gelders bloed.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0108
Titel: Postma-Hiemstra in ferline ferhelle.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0132
Titel: Kwartierstaat van Ankje Aaltje Houkes.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0140
Titel: Kwartierstaat van Trijntje Visser en Karel Frederik van der Horst.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0180
Titel: Stachouwer, Heren van Schiermonnikoog.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0181
Titel: Kwartierstaat van Pieter Nieuwland (1942-)

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0184
Titel: De Ale's kinderen

G. Visser


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D01058a : Model trekschuit Dokkum

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D01153 : Model trekschuit Dokkum

Gerrit Visser


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00469 : Beeldhouwer Gerrit Visser beeldhouwt een kinderhoofdje

2011onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0956
Titel: Miskend natuurtalent ? Houtsnijwerk, boetseerwerk en modelbouw van de Dokkumer Gerrit Visser

Gooi Visser


2003onderwerp bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDA028
Titel: Redder zonder poespas Bescheiden amelander "scheepsjongen" (85) bracht 138 drenkelingen in veiligheid

Gool Pieter Johannes Visser


2008onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.28
Titel: 't Heer en Feer

Hilbrand Visser


2009onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0017.33
Titel: Ondernemend Dongeradeel

Jan en Jaap Visser


1982onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0992
Titel: Waddenjutters

Johan Visser


1988medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.038
Titel: Pôllepraat

2003medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.040
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.042
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.043
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.044
Titel: Pôllepraat

2004medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.045
Titel: Pôllepraat

2006medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.049
Titel: Pôllepraat

2007medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.053
Titel: Pôllepraat
        calendarium der wadloperij naar Ameland

Klaas Visser


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00015 : Echtpaar Klaas Visser en Elisabeth Dol

M.K. Visser


1983vervaardiger bibliotheek

Collectie: Indexen
Inv.nr.: I0251
Titel: Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1712-1811

NN. Visser


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00066a : Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00067 : Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00067a : Offiiciële ingebruikname woningen "De Bouwvereniging" in de Fonteinslanden

2008medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.28
Titel: 't Heer en Feer

2008medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.29
Titel: 't Heer en Feer

Tjeerd G. Visser


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00023 : Tjeerd G. Visser en Ymkje Eisma

Ymkje Visser


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00023 : Tjeerd G. Visser en Ymkje Eisma