Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Vries

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Arjen de Vries


1985onderwerp bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDW049
Titel: Friese hulp aan slachtoffertjes hongerwinter niet vergeten
        Herinnering aan Holwerd blijkt nog springlevend

C. de Vries


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00363 : Vijf personen aan de dinertafel t.g.v. afscheid C. de Vries als directeur van de christelijke kweekschool

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00364 : Afscheid van C. de Vries als directeur van de christelijke kweekschool

Eeuwe de Vries


1988onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0008.066
Titel: Pôllepraat

2007onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.16
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

de Vries


1939onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0339
Titel: Gedenkboek over Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan en kinderen, de stichters van het St. Laurentius Gasthuis te Dokkum

Vries


onderwerp bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0138
Titel: De Eendenkooi van Ternaard

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0024
Titel: Familieoverzicht Mullender. Het nageslacht van Jan Engberts en Martje Dirks

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0029
Titel: Het Geslacht Roosma in en rondom de Gemeente Tietjerksteradeel.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0041
Titel: Onze voorouders Zacheus Roelofs en Attje Sierks.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0045
Titel: Genealogieën van de bemanningen van de Wierumer vissersvloot die op december 1893 bij de ramp zijn gestrand en vergaan

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0049
Titel: Van der Zwaag Wouterswoude

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0065.1
Titel: Het nageslacht van Wiltje Hendriks de Vries en Trijntje Pieters de Groot uit Wier.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0100
Titel: Genealogie van Rienk. Kwartierstaat van Anna Aafke Barwegen.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0114
Titel: Genealogie van Berend Egberts en Jetske Wijtzes de Vries uit Westergeest.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0125
Titel: Kwartierstaat van Sijtze Jan de Boer.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0133
Titel: Kwartierstaat van Theunis Uilkes de Vries.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0137
Titel: Kwartierstaat van Hendrikje Jacobs de Vries.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0148
Titel: Douma's van Burgum voor- en nageslacht van Douwe Douwes en Baukje Hedsers

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0156
Titel: Kwartierstaat van Tjipke Hessel de Vries:

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0160
Titel: De nakomelingen van Pieter Sapes de Vries. Parenteel van Pieter Sapes uit Wierum,

onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: S0053
Titel: De Sneuper 53

Fedde de Vries


2005onderwerp bibliotheek

Collectie: Historische Documentatie
Inv.nr.: HDK017
Titel: Wondermiddels...

G. de Vries


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00364 : Afscheid van C. de Vries als directeur van de christelijke kweekschool

Hilbert G de Vries


1700medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.04
Titel: "t Heer en Feer

1700medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.05
Titel: "t Heer en Feer

1700medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.06
Titel: "t Heer en Feer

1700medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.07
Titel: "t Heer en Feer

1700medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.08
Titel: "t Heer en Feer

1998medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0680
Titel: Vredenhof

1999medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.01
Titel: "t Heer en Feer

1999medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.02
Titel: "t Heer en Feer

1999medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0194
Titel: Een eeuw toerisme badgast tot recreant.

2000medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.03
Titel: "t Heer en Feer

2000medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0185
Titel: 170 jaar reddingswerk Schiermonnikoog

2001medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0186
Titel: Winters op Schiermonnikoog

2002medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0682
Titel: Strandingen en Jutters

2003medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.09
Titel: 't Heer en Feer

2007medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0729
Titel: Schiermonnikoog een wandeling door het oude dorp

2008medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.28
Titel: 't Heer en Feer

2008medewerker bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0009.29
Titel: 't Heer en Feer

Ingrid de Vries


2008onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: S0093
Titel: De Sneuper 93

afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00377a : N.J. Rommes, J. Jongsma en J. de Vries tijdens de opening van de christelijke lagere technische school

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.06
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.07
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.08
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.09
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.10
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.11
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.12
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.13
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.14
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.15
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

1997redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.16
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

Jan J. de Vries


1996redacteur bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: P0013.05
Titel: Stichting Paardenreddingboot Ameland
        informatiebulletin voor donateurs

L. de Vries


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00431 : De opening van het Admiraliteitshuis als museum

NN. de Vries


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00363 : Vijf personen aan de dinertafel t.g.v. afscheid C. de Vries als directeur van de christelijke kweekschool

1960afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00364 : Afscheid van C. de Vries als directeur van de christelijke kweekschool

1960afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00364 : Afscheid van C. de Vries als directeur van de christelijke kweekschool

1975medewerker bibliotheek

Collectie: Algemeen
Inv.nr.: B0501
Titel: Pax Groningana 204 oorkonden over de verhouding Groningen Friesland in de 15e eeuw.