Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Weidenaar

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Weidenaar


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0042
Titel: Genealogie van het geslacht Weidenaar vanaf 1588

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0127
Titel: Schets voor een genealogie der Anjumer Sijtsma 's en van hun agnaten uit het geslacht Jeppema

onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: Q0013
Titel: Priuwkes ut it Ferline deel 13