Deze pagina is gegenereerd op 5 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Vermeldingen betreffende

familienaam Wiersma

 Datum Vermelding Betreft Verwijzing

Wiersma


onderwerp bibliotheek

Collectie: Periodieken
Inv.nr.: S0072
Titel: De Sneuper 72

Wiersma


onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0039
Titel: Genealogie Terpstra uit Hantumhuizen, de afstammelingen van Jan Hoytes.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0044
Titel: Genealogie van het geslacht Wiersma uit Brantgum.

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0068
Titel: Douma is de naam Genealogie van Douwe Douwes Douma

onderwerp bibliotheek

Collectie: Genealogiën
Inv.nr.: G0113
Titel: Terpstra, een arbeiders gezin uit de Visbuurt bij Ternaard. Parenteel van Doeke Douwes en Jetske Jacobs. Kwartierstaat van Lolke Doekes

Ids Wiersma


1993onderwerp bibliotheek

Collectie: Collectie Van Tuinen
Inv.nr.: CVT3573
Titel: Ids Wiersma, gids van de tentoonstelling in Streekmuseum "'t Admiraliteitshuis"

Jitse Wiersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie 2001 : Ferwerderadiel: Foto's Hallum
Inv.nr. h255 : Langebuorren

Kl. Wiersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00880 : Jubilarissen bij exportslachterij Feenstra

NN. Wiersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00874 : Uitreiking onderscheiding aan NN. Wiersma

Ruurd Wiersma


29 nov 2011onderwerp bibliotheek

Collectie: Werkstukken
Inv.nr.: W0224
Titel: Ruurd Wiersma leven en werk

Tj. Wiersma


afgebeelde persoon atlas

Collectie T001 : Foto's Gemeente Dokkum
Inv.nr. D00285a : Demontage van een courantendrukpers.