Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - 1

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT2092 10 jaar Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland
CVT1455 10 jaar friese welvaart
CVT1102 10 jaar toneelcoördinatie
B0827 100 ier "Excelsior" Driezum-Wâlterswâld 1904 - 2004
B0746 100 jaar Begrafenisvereniging "Helpt Elkander" te Metslawier 1908 - 2008
CVT0996 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum, 1864 - 1964
B0252 100 jaar bestaan van de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Nationaal Onderwijs te Dokkum. 1864-1964
B0391 100 jaar Christelijk Onderwijs in Kollum. 1874-1974
CVT1803 100 jaar Christelijk Schoolonderwijs te Ternaard
B0068 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
CVT4438 100 jaar Christelijke Muziekvereniging Euphonia te Engwierum 1898-1998
B0246 100 jaar Dockumer Muziekcorps
B0410 100 jaar Erf- en Vrijvrouwe van Ameland 1890-1990.
B0298 100 jaar Excelsior, maar nog springlevend 1904-2004
CVT1629 100 jaar Gereformeerde Kerk van Engwierum
B0103 100 jaar Gereformeerde Kerk van Oosternijkerk 1890 - 1990
B0261 100 jaar IJzer en Staal. Hacquebord en Spriensma
Noord Nederlandse Draadindustrie N.V.
B0248 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002
Hinne op é hûnekarre, yn é gouden koets werom
CVT3851 100 jaar kaatsvereniging "Oostergo" te Dokkum 1902 - 2002
B0660 100 jaar Nieuwe Dockumer Courant Spiegel van de noordoost-friese samenleving
CVT3730 100 jaar Nieuwsblad van Noordoost Friesland 100 jaar Kollumer Courant
B0438 100 jaar Onderlinge Ameland. 1988 - Geschiedenis van een eeuw de Onderlinge Verzekering Maatschappij Ameland anno 1888 w.a.
B0251 100 jaar openbare lagere school in Dokkum. Burgerschool
B0270 100 jaar Patrimonium 75 jaar Woningbouw te Dokkum. 1910-1985
HDD061 100 jaar pillen, poeders en parfum 1908 - 2008; honderd jaar drogisterij Hamstra
B0368 100 jaar Vereniging van Christelijk Onderwijs in Broeksterwoude.
B0156 100 jaar vvv Concordia 1890-1990 Vereniging van Volksvermaken
CVT1826 100-ste jaarverslag van het Friesch Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde
P0015 11 en 30 ....Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Friesland
B0253 125 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Dokkum. 1864-1989
B0027 125 jaar Christelijk Onderwijs in Anjum 1866-1991
B0105 125 jaar Christelijk Onderwijs in Oosternijkerk. 1868-1993
CVT1463 125 jaar Stedelijke Harmonie Dockum
B0247 125 jaar Stedelijke Harmonie Dockum
W0173 150 jaar geleden Herdenking van het ontstaan van de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum
B0826 150 jaar Gereformeerde Kerk van Driesum Wouterswoude 1840-1990 Jubileumboek
B0809 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham
B0832 150 jaar Gereformeerde Kerk van Drogeham 1835 - 1985
B0185 170 jaar reddingswerk Schiermonnikoog
B0684 18 eeuwen meten en wegen in de Lage Landen
CVT2033 1898-1948 Koningin Wilhelmina