Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - C

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT1948 C.M.A.S. - Dokkum 40 jaar 1949 - 1989 Us Hiem
Christelijk Middelbare Agrarische School
B0284 C.S.V. Be Quick Van schooljongens tot die grote Be Quick-familie
B0651.01 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Bevolkings- en Gezinsgeschiedenis
B0651.05 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Dorpsgeschiedenis: Bewoning en Bewoners
B0651.03 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Eliteonderzoek: Rijkdom, Macht en Status in het verleden
B0651.09 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Fiscale Bronnen: Structuur en Onderzoeksmogelijkheden
B0651.08 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Historische Geografie: Landschap en Nederzetting
B0651.07 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Lokale Bestuursgeschiedenis
B0651.04 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Materiële Cultuur: Huisraad, Kleding en Bedrijfsgereedschap
B0651.12 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Onderwijsgeschiedenis
B0651.11 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Sociale Zorg
B0651.06 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Stadsgeschiedenis
B0651.10 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Strafrecht en Criminaliteit
B0651.02 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis: Vrouwengeschiedeis
CVT0846 Camphuysen 1586-1627
CVT0852 Camphuysen herdacht
CVT0251 Camphuysen herdacht/ Hooft's lyriek
K0003 Camphuyzenstraat
CVT4424 Canadian Tulip Festival .... 60th Anniversary Frienship Tour
CVT1500 Cantate ta bitinking fan de 22e januari 1945 to Dokkum
CVT3097 Carmina Honoti et Meritis
CVT0918 Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
CVT1030 Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
CVT1029 Catalogus van de regionale fokveekeuring Frieslands Noordoosthoek te Dokkum
CVT4430 Catharina Schrader Vroedvrouw tegen wil en dank
B0313.2 Christelijk Gereformeerde Kerk van Dokkum. uittreksels van de kerkeraadsvergaderingen betreffende het orgel
B0053 Christelijke Muziekvereniging Melodia Oranje 1909 - 1979
CVT1595 Christelijke Technische School te Dokkum 50 jaar
W0069 Christus het licht der Wereld Christus tot Zijne eere gekomen.
CVT0052 Church of the holy cross Crediton
B0982 Cisterciensers in Friesland .......een inleiding tot hun leven en werken
B0372 Clarus Campus Klaarkamp 1165 - 1965
CVT0997 Clarus Campus Klaarkamp 1165 - 1965
B0869 Coach - cluborgaan cvv Be Quick Dokkum - editie 50 jaar bestaan
CVT0975 Codicis Poenalis Galli de Furtis van Fredericus Witteveen
CVT1861 Commentatio
CVT4132 Communaal Strafrecht voor plaatselijke politieverordeningen
CVT1768 Compendium
CVT1460 Concours Hippique te Dokkum
CVT1184 Congres over de culturele aspecten van de inpoldering der Zuiderzee
CVT1328 Conseils aux goutteux.
CVT3358 Contra protest van de stad Dokkum tegen het protest van Workum, Stavoren en Harlingen tegen het vergeven van politieke ambten
B0378 Convent van St. Bonifatius te Dokkum
W0189 Cooperatieve Stoomzuivelfabriek CZB te Buren 1911-1943
B0665 Cornelis Pronk in Friesland - pentekeningen
HDS018 Correspondentie betreffende de vlag en het wapen van Schiermonnikoog
uit het Gemeentearchief Schiermonnikoog
CVT0201 Crediton Frindship Festival 1988
CVT3959 Crediton in Dokkum
CVT0073 Crediton in Dokkum
CVT0072 Crediton in Dokkum
CVT0041 Crediton, the birthplace of St.Boniface
CVT1718 CTS 50jaar Techn. School Dokkum
W0198 Cultuurhistorische verkenning binnenstad Dokkum
CVT4450 Cultuurhistorische verkenning binnenstad Dokkum
W0132 Cultuurhistorische verkenning Schiermonnikoog