Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - E

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT0911 .. En Nederland lacht, deel 3, provincie Friesland
CVT2586 Eachweiding
B0044 Ealsum fan doe en no.
B0876 Eartiids - Notiids Skienisboekje fan Fryslân
B0677 Eastdongeradiel, Westdongeradiel 1640 - 1700 - 1850
CVT0690 Eastergo boerepleatsen
CVT0127 Ecclesia docens
CVT3175 Economische gegevens betreffende Noordoost Friesland
CVT3958 Ee
B0860 EE een dorp in Oostdongeradeel
B0770 Ee Historisch dorp vol bedrijvigheid
B0051 Ee in oude ansichten
K0006 Eelaan
HDO047 Een betere plaats voor de priorzerk in Niawier
CVT3220 Een bezoek aan Friesland
CVT2982 Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum
B0220 Een bijdrage tot de bouwgeschiedenis van het stadhuis te Dokkum.
G0088 Een Bildtse boerenfamilie. Parenteel van Klaas Sipkes Bouma.
CVT0921 Een blik in de ziekenkamer of het zalig afsterven van Klaaske H. Zijlstra
CVT3520 Een cultuurhistorische rondgang door Fryslân
CVT2573 Een dertigtal leerredenen
CVT0449 Een dorpsdominee
CVT3948 Een eeuw sociale woningbouw in Dongeradeel
B0194 Een eeuw toerisme badgast tot recreant.
B0946 Een en al boerderij op Ameland
CVT4445 Een en ander omtrent Reijner Bogerman van Dockum
G0154 Een familie van der Werff uit Dokkum
G0209 Een friese familie de levensgeschiedenis van de Kuiphof-familie door de eeuwen heen
CVT0447 Een gelukkige vrouw
B0048 Een Gemeente onderweg Honderd jaar Gereformeerde Kerk van Buitenpost
B0100 Een geschiedenis van Oosternijkerk
G0073 Een geslacht Tadema uit Holwerd.
G0056 Een greep uit meer dan 400 jaar Wietsma deel 6
B0749 Een groot feest 75 v.v. de Monnik
CVT1317 Een handleiding ter voorbereiding van hulp aan slachtoffers
G0035 Een handvol mensen nageslacht van Harm Jans ter Steeg.
B1007 Een herenhuis voor een patriot Timmerbaas en architect Johannes Schaap, 1727 - 1807
B0854 Een iniatiatief met een luchtje ... Over de garnalenfabrieken in Moddergat en Zoutkamp
CVT1143 Een is uw meester…..
CVT2781 Een jaar Noodcomitee betreffende de kinderuitzendigen uit Tuindorp (Amsterdam) naar Dokkum
B0966 Een Kerk onder Toezicht Friese synodeverslagen 1621 - 1650
CVT0417 Een kerstnacht voor Parijs
B0087.2 Een kleine eeuw christelijk basisonderwijs in Nes (D) Herinneringen 1908 - 2006
B0295 Een markant pand - Hogepol 18 in Dokkum
CVT0114 Een middelnederlands leven van St. Bonifatius
CVT0928 Een nieuw begin
B0932 Een omstreden eiland De eigendom van het eiland Schiermonnikoog in geding
W0035 Een onbekende munt uit Dokkum
CVT1494 Een paar minuten is het stil
CVT3099 Een rijmstukje
CVT0754 Een sprong in het duister
G0226 Een stukje geschiedenis van Frieslans aan de hand van de Hania`s en aanverwante families
B0902 Een tweede wereldoorlog
B0307.01 Een vroeg-oecumenische bladzijde uit de Dokkumer kerkgeschiedenis
CVT2611 Een woord tot opwekking en waarschuwing
CVT0439 Een zoon begraaft zijn vader
CVT1912 Eenige beschouwingen betreffende den Noordfriesche lokaalspoorweg
CVT2832 Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 1
CVT2833 Eenige bladzijden uit Frieslands zeegeschiedenis deel 2
B0512 Eenvoudige memories en bemerkingen langs straten en wegen voor landgenoot en vreemdeling Reisbeschrijving en beschrijving van dorpen
CVT0768 Eenvoudige volksdansen
D0007 Eenzame dood op het wad
CVT0396 Efter it tried Haftling nu 10039
CVT1571 Egodocument van Ids Jousma - Bijnamen en dokkumer bijzonderheden deel 1/2
CVT1572 Egodocument van Ids Jousma - Bijnamen en dokkumer bijzonderheden deel 3/4
I0054 Eigenaars en bewoners van de huizen te Dokkum van 1580-1797 op straatnaam alsmede de indeling der wijken
CVT0323 Eiland op stelten
W0128 Einde ANDO Dantumadeel nadert.
CVT1060 Elementen van Romeins recht
CVT0234 Elfstedentocht
CVT3190 Elfstedentocht 1997
CVT3404 Elfstedentocht 1997
W0205 Emigranten uit Dantumadeel en Dongeradeel
CVT3007 Emsmundung
CVT4277 En bracht de schare tot kalmte, over de gemeente secretaris
CVT1376 En de prins die zoekt een bruid De bruilofstocht van prind Willem Friso naar Londen in 1733-1734
CVT0424 En de sé wie net mear
CVT0791 En dû, jongerein fan Fryslân
B0689 En zij kwamen in Elim aan
CVT3496 Encyclopedie van Friesland
B0515 Encyclopedie van Friesland.
B0516.2 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland alfabetisch gedeelte O-Z bijlage monumentenjaar 1975 deel 2
B0516.1 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland compendium en alfabetisch gedeelte A-N deel 1
CVT3501 Encyclopedie van het hedendaagse Friesland deel I en II
B0990 End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
CVT4437 End in zicht ... Engwierum, Nieuwland en Dokkumer Nieuwe Zijlen
B0579 Engelsmanplaat Geschiedenis van ... en gebeurtenissen rond ... een zandbank.
CVT1568 Engelsmanplaat Geschiedenis van.....en gebeurtenissen rond....een zandplaat
CVT3808 Engelsmanplaat & het rif
HDO038 Engwierumer terpdobbe was van levensbelang
W0108 Enige artikelen betreffende Dirk Raphael Camphuysen
B0208 Enige aspecten van het leven in Dokkum in 1870.
W0099 Enige bijzonderheden betreffende de lichttoren op het eiland Schiermonnikoog
G0130 Enige geslachten Bijsterveld in het vorstendom Gelre. Een genealogische verkenning.
HDD071 Enige onderzoekingen op het gebied van Historie en Letterkunde met betrekking tot de dichter Didericus Rafaelz Camphuyzen
B0067 Enige wetens- en bezienswaardigheden in en rondom de engwierumer kerk
CVT1567 Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel
B0013 Enkele facetten uit de geschiedenis van de gemeente Westdongeradeel tot de opheffing 1 januari 1984
W0102 Enkele grepen uit de geschiedenis van de gymnastiekvereniging Adundo 1931-1991
B0529 Enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in westlauwers Friesland
B0026 Er valt voor recht te strijden De roerige dagen rond 1890 in Friesland
B0276 Ereveld Loenen laatste rustplaats van nederlandse oorlogslachtoffers
B0441 Erfenis van de storm. Oorlogsgraven op Ameland.
B0947 Erfgoed van de oorlog
De oogst van het programma
B0958 Erfgoed van de Oorlog De oogst van het programma
W0215 Esonstad: Van vestingstad tot vakantiepark
Van Mythe tot Thema
B0030 Esonstadt Dichtung of Wahrheit
Het Verdronken Esonstadt werkelijkheid of Dichtung
CVT0064 Evangelie en de Friezen
CVT1970 Exeperimenteel Jeugd Welzijnsprojekt Noordoost Friesland
CVT1682 Extract uit de raadnotulen van de gemeenteraad Oostdongeradeel betreffende de begraafplaats te Metslawier
HDA034 Extract uit het proces van de Staat der Nederlanden contra het bestuur van de Vereniging "De Gemeene Weide" te Buren op Ameland betreffende het beweiden van landerijen
HDA016 Extract uit het regtboek van Ameland inzake een geschil tussen Watzo van Cammingha en Sophia van Verwou aangaande de erfenis van Ameland 1641