Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - J

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
W0088 J.J. Ploos van Amstel.
B0806 J.W.B. Cohen, christen-pacifistisch predikant in Dokkum (1935 - 1942)
B0812 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
CVT1281 Jaarboek 1943-1952 van de Hollandse molens
CVT1282 Jaarboek 1953-1956 van de Hollandse molens
CVT1283 Jaarboek 1957-1960 van de Hollandse molens
CVT1284 Jaarboek 1960-1962 van de Hollandse molens
CVT1285 Jaarboek 1962-1963 van de Hollandse molens
CVT1286 Jaarboek 1963-1964 van de Hollandse molens
CVT1287 Jaarboek 1964 van de Hollandse molens
CVT1288 Jaarboek 1965 van de Hollandse molens
CVT1289 Jaarboek 1966 van de Hollandse molens
CVT1290 Jaarboek 1972 van de Hollandse molens
CVT1037 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1975
CVT1038 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1976
CVT1039 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1977
CVT1040 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1978
CVT1041 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1979/80
CVT1042 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1980/81
CVT1043 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1981/82
CVT1044 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1982/83
CVT1045 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1984/85
CVT1046 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1985/86
CVT1047 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1986/87
CVT1048 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1987/88
CVT1049 Jaarboek van de Stichting Menno van Coehoorn 1988/89
CVT2038 Jaarverslag 1962 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
CVT2036 Jaarverslag 1964 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
CVT2037 Jaarverslag 1967 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
CVT2039 Jaarverslag 1969 van de Noord Oost Friesche Autobusdienst N.O.F.
CVT3332 Jaarverslag Dokkum 1956
CVT3333 Jaarverslag Dokkum 1957
CVT3334 Jaarverslag Dokkum 1958
CVT3335 Jaarverslag Dokkum 1959
CVT3336 Jaarverslag Dokkum 1960
B0952 Jaarverslagen van Nederlandse ondernemingen vanaf 1811 - 2005
CVT0448 Jacob Brunner
B0281 Jakob Nieweg in stille bewondering. 1877 - 1955.
B0825 Jan de Tippelaar Het levensverhaal van Johannes Markus Belgraver
B0086 Jan Leenderts Lerk .... een fries in het leger van Napoleon
HDD072 Jan Posthuma Een Dokkumer die Olympisch goud won
CVT0437 Jancko Douwema
CVT0274 Japik Buterblom
CVT0301 Jelle van Sipke - Froukjes
CVT0293 Jeltze Joulsma, de schelte van Ezonstad
CVT0299 Jerk
G0058 Jeugdherinneringen van Jan Visser.
B0829 Jeugdherinneringen van Jelle Dam (1857-1935)
CVT1570 Jeugdwelzijnsproject Noordoost Friesland
CVT1235 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1953
CVT1237 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1955
CVT1354 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1959
CVT1236 Jierboekje fan it genealogysk wurkforbân 1988
CVT1339 Jiergong
CVT1625 Jiertallen fan de fryske skiednis
B0941 Jim mutte komme: ut waait! Molens en molenaars in Dongeradeel
B0942 Joast Hiddes Halbertsma 1789 - 1869 Brekker en bouwer
B0934 Johanna Geertruida Clausing - Noth... een gouvernante uit Haarlem
B0401 Johannes kroniek van een leven
biografie van Johannes Reeder
B0524.1 Johannes Hilarides en syn naamspooringen van het platte friesk deel 1
B0524.2 Johannes Hilarides en syn naamspooringen van het platte Friesk deel 2
CVT1089 Jongfryske sangen
B0925 Joodse oorlogsmonumenten in de provincie Friesland
B0714 Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van het Nieuwsblad van het Noorden
CVT3161 Juliana Regina 1954
CVT2314 Jullie eie heil; een bundeltjie preken
CVT3096 Jure Accessionis Inaugurale rede van Fredericus de With (Dockumo frisius)
CVT3137 Jure Agrario foederati Begii Juridische dissertatie door Lolko Suiderbaan, doccuma frisius jur. candidatus