Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - K

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT1533 K.I.Stieren in Friesland
B0742 Kaart van kerkelijk nederland
HDS014 Kaart van Schiermonnikoog en omgeving ca 1730
W0055 Kaarten betreffende de inpoldering van de zuidelijke lauwerszee en de stijging der zeespiegel.
CVT3471 Kaatsen in Friesland Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen
CVT2131 Kaatsen, meer dan kaatsen De Haantjes Fan Holwerd
G0213 Kaatsende Kooistra`s familie met een kermistraditie
CVT2849 Kadaster, ruilverkaveling en toponymie
CVT3970 Kadastrale en Prekadastrale Altas fan Fryslân 1640 - 1832, diel 17 Eastdongeradielen Dokkum
CVT3969 Kadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân, 1640 - 1832, diel 16 Westdongeradiel
B0655.1 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1700/1640
B0655.2 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel 1832
B0655.3 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 16 : Westdongeradiel kaarten
B0656.1 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1700/1640
B0656.2 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum 1832
B0656.3 Kadastrale en Prekadastrale Atlas Fan Fryslân. deel 17 : Eastdongeradiel en Dokkum Kaarten
CVT2447 Kamp Westerbork inrichtingsplan van het kampterrein
CVT0507 Kampsangen
G0112 Kampstra, een schippersgeslacht uit Ternaard. Parenteel van Marten Hendriks en Antje Jans. Kwartierstaat van Harmen Gerkes Kampstra.
CVT4426 Kan een regtgeloovig christen vrijmetselaar zijn?
B0104 Kan er iets goeds uit Nazareth zijn. 75 jaar U.D.I. 1911-1986
Uitspanning door Inspanning
W0199 Kanokaart voor Noordoost-Friesland
CVT0696 Karakteristyk Tytjerksteradiel
CVT3124 Kardinaal de Jong
CVT0002 Katalogus van de bibliotheek der Gemeente Dokkum
W0124 Keatse en Kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne
CVT3197 Keesings Historisch archief
CVT2553 Kenmerken van de Nederlandse emigrant
CVT1814 Kent u Friesland?
CVT2585 Kent gij het land der zee ontrukt
B0225 Kent U ze nog ... de Dokkumers
CVT0874 Kentekens in stad en land
P0005 Keppelstok voorheen Stichting Alde Fryske Tsjerken
B0110 Kerk en Dorp Jouswier
CVT1301 Kerk en dorp van Brantgum
B0097 Kerk en Dorp van Brantgum
W0009.02 Kerk en Drankbestrijding
B0102 Kerk en gemeente van Oosternijkerk
CVT1342 Kerk en gemeente van Oosternijkerk
CVT1699 Kerk en school
CVT1606 Kerk tussen duin en wad
W0187 Kerk tussen Duin en Wad Een eeuw geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Hollum.
CVT2920 Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek
B0604.1 Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 1 de Predikant
B0604.2 Kerkelijk leven der Hervormden in Friesland tijdens de Republiek. deel 2 de Gemeente
W0160 Kerkelijk leven op Schiermonnikoog in de laatste anderhalve eeuw.
CVT2217 Kerken in Friesland
B0606 Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
CVT4428 Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
B0738 Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd
CVT1346 Kerken op terpen
CVT3926 Kerkepad 1985
CVT3927 Kerkepad 1986
B0166 Kerkgeschiedenis Afscheiding en Doleantie - deel 1: Algemeen. - deel 2: Paessens en Moddergat
CVT1591 Kerkstraat 2 in Dokkum
CVT0089 Kerkvaders, ketters en concilies
CVT3319 Kern - Kroniek van Dokkum
W0119 Kern - Kroniek van Dokkum 1959-1964
HDD059 Kerstening en kerkstichting in Frisia sinds Bonifatius tot ca 1200
CVT3119 Kestenholz - Seine geschichte sein volk
CVT3702 Kijk op stadhuizen
CVT3101 Kinderarbeid in Nederland 1500-1874
CVT0270 Kinderen van 1813
CVT0140 Kirche uns Staat in Fulda
CVT0210 Kirchengeschichte für das Christliche Haus
CVT2249 Kirtonsong
I0053.1 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 1 1585-1590
I0053.2 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 2 1591-1595
I0053.3 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 3 1595-1603
I0053.4 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 4 1603-1610
I0053.5 Klapper en transcriptie op het register van betalingsordonnanties van Dokkum (inv.nr. 204) deel 5 1610-1612
I0039.01 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 1: 1640-1671
I0039.10 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 10: 1782-1790
I0039.11 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 11: 1791-1806
I0039.12 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 12: 1807-1810
I0039.02 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 2: 1672-1692
I0039.03 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 3: 1693-1705
I0039.04 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 4: 1706-1720
I0039.05 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 5: 1721-1733
I0039.06 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 6: 1734-1750
I0039.07 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 7: 1750-1760
I0039.08 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 8: 1761-1771
I0039.09 Klapper op de acten der Synode van Friesland van de Nederlands Hervormde Kerk deel 9: 1772-1782
I0021 Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Oostdongeradeel 1816-1940 (invent. 751-757)
I0022 Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Westdongeradeel 1840-1940 (invent. 514-517)
CVT3255 Klapper op de akten van de gemeente Dokkum 1819 - 1922
I0020 Klapper op de Akten van de Gemeente Dokkum 1819-1922 ( invent. 1403 - 1423)
I0052 Klapper op de Dokkumer bedrijven (voorkomende in de gemeenteverslagen) 1875-1890
I0256 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Dantumadeel: Lidmaten 1662-1774
I0269 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
I0268 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
I0270 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Kollumerland: Dopen 1772-1850
I0251 Klapper op de Doop-, Huwelijks-, Lidmaten- en Begraafboeken van de Gemeente Oostdongeradeel: Dopen 1712-1811
I0051.2 Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers per wijk te Dokkum en Aalsum per 1 Oktober 1967
I0051.3 Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Nes en Moddergat per 1 Oktober 1967
I0051.4 Klapper op de gewijzigde Straatnamen en Huisnummers te Oostdongeradeel per 20 Augustus 1975
I0040 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1605-1811
I0041.1 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1812-1886
I0041.2 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1886-1910
I0041.3 Klapper op de handelingen der Classis Dokkum van de Nederlands Hervormde Kerk 1911-1950
I0050 Klapper op de lijst van inwoners van Dokkum (inv.nr. 157)
CVT3249 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1968
CVT3250 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1969
CVT3251 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1970
CVT3252 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1971
CVT3260 Klapper op de Nieuwe Dockumer Courant 1972
I0046 Klapper op de Raadsbesluiten van Westdongeradeel 1886-1925 (inv. nr.66a)
I0045.1 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1847-1850 (inv. nr.243)
I0045.2 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1850-1853 (inv. nr.244)
I0045.3 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1854-1857 (inv. nr.246)
I0045.4 Klapper op de Raadsnotulen van Oostdongeradeel 1873-1879 (inv. nr.253 en 254)
I0209.1 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 1 (inv.nr 340-393)
I0209.2 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 2 (inv.nr 340-393)
I0209.3 Klapper op de Reëelkohieren van de Gemeente Dokkum: 1752-1805 deel 3 (inv.nr 340-393)
I0036 Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1752-1762 (inv. nr. 211-222)
I0037 Klapper op de rentmeesterrekeningen van Dokkum 1763-1772 (inv. nr. 223-231)
CVT3254 Klapper op de rentmeestersrekeningen van Dokkum 1752 - 1762
I0047.5 Klapper op de Specie- en Floreenkohieren van het dorp Oostrum 1700-1858
I0048.1 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd A t/m F
I0048.2 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd G t/m I
I0048.3 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd J
I0048.4 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Holwerd K t/m R
I0047.1 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier A t/m F
I0047.2 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier J t/m O
I0047.3 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Metslawier P t/m Z
I0047.4 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Morra A t/m Z
I0049 Klapper op de Speciekohieren van het dorp Wierum J
I0100 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1829 (inv.nr. 864)
I0101 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 1)
I0102 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Oostdongeradeel 1839 (inv.nr. 865 deel 2)
I0065 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1830 (inv.nr.716)
I0066 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1840 (inv.nr.718)
I0038.1 Klapper op deel 1 van het Charterboek van Friesland.
I0038.2 Klapper op deel 2 van het Charterboek van Friesland.
I0038.3 Klapper op deel 3 van het Charterboek van Friesland.
I0038.4 Klapper op deel 4 van het Charterboek van Friesland.
I0038.5 Klapper op deel 5 van het Charterboek van Friesland.
I0202 Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1849-1861 (inv.nr 859)
I0203 Klapper op her Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Dienstboden 1861-1870 (inv.nr 860)
I0014 Klapper op her register van naamsaanneming van Ee en Metslawier 1811 (inv.nr 1643)
I0057 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1850-1860 (inv.nr.1499-1502)
I0058 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1860-1870 (inv.nr.1503-1506)
I0059 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1880 (inv.nr.1507-1510)
I0064 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1870-1920 (inv.nr.1519 en 1534) betreffende Dienstboden, Gestichten en Schippers
I0060 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1880-1890 (inv.nr.1511-1514)
I0061 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1890-1900 (inv.nr.1515-1518)
I0062 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1900-1910 (inv.nr.1520-1524)
I0063 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Dokkum 1910-1920 (inv.nr.1525 -1534)
I0103 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1840-1850 (inv.nr. 792)
I0146 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1870-1880 (inv.nr 832)
I0159 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1880-1890 (inv.nr 846)
I0172 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum 1890-1900
I0185 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum A-M 1900-1914
I0186 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalsum N-Z 1900-1914
I0130 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Aalzum 1860-1870 (inv.nr.817)
I0115 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: A-B 1850-1860 (inv.nr.804)
I0131 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1 1860-1870 (inv.nr.818)
I0104 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1840-1850 (inv.nr. 793)
I0147 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1870-1880 (inv.nr 833)
I0160 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1880-1890 (inv.nr 847)
I0173 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 1890-1900
I0132 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 2 1860-1870 (inv.nr.819)
I0133 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum 3 1860-1870 (inv.nr.819)
I0187 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum A-K 1900-1914
I0188 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Anjum L-Z 1900-1914
I0116 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: C-D 1850-1860 (inv.nr.805)
I0118 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: E F G 1850-1860 (inv.nr.806)
I0105 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1840-1850 (inv.nr. 794)
I0134 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1860-1870 (inv.nr.820)
I0148 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1870-1880 (inv.nr 834)
I0161 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1880-1890 (inv.nr 848)
I0174 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee 1890-1900
I0189 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee A-L 1900-1914
I0190 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Ee M-Z 1900-1914
I0135 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1 1860-1870 (inv.nr.821)
I0106 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1840-1850 (inv.nr. 795)
I0149 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1870-1880 (inv.nr 835)
I0162 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1880-1890 (inv.nr 849)
I0175 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 1890-1900
I0136 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum 2 1860-1870 (inv.nr.821)
I0191 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum A-J 1900-1914
I0192 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Engwierum K-Z 1900-1914
I0119 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: H 1850-1860 (inv.nr.807)
I0120 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: I J 1850-1860 (inv.nr.808)
I0128 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: IJ 1850-1860 (inv.nr.816)
I0137 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1860-1870 (inv.nr.822)
I0150 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1870-1880 (inv.nr 836)
I0163 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1880-1890 (inv.nr 850)
I0176 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1890-1900
I0193 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier 1900-1914
I0107 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Jouswier Niawier 1840-1850 (inv.nr. 796)
I0121 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: K L 1850-1860 (inv.nr.809)
I0108 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1840-1850 (inv.nr. 797)
I0138 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1860-1870 (inv.nr 823)
I0151 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1870-1880 (inv.nr 837)
I0164 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1880-1890 (inv.nr 851)
I0177 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1890-1900
I0194 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Lioessens 1900-1914
I0122 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: M N O 1850-1860 (inv.nr.810)
I0109 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1840-1850 (inv.nr. 798)
I0139 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1860-1870 (inv.nr 824)
I0152 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1870-1880 (inv.nr 838)
I0165 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1880-1890 (inv.nr 852)
I0178 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1890-1900
I0195 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Metslawier 1900-1914
I0110 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1840-1850 (inv.nr. 799)
I0140 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1860-1870 (inv.nr 825)
I0153 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1870-1880 (inv.nr 839)
I0166 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1880-1890 (inv.nr 853)
I0179 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1890-1900
I0196 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Morra 1900-1914
I0141 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1860-1870 (inv.nr 826)
I0154 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1870-1880 (inv.nr 840)
I0167 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1880-1890 (inv.nr 854)
I0180 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1890-1900
I0197 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Niawier 1900-1914
I0111 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1840-1850 (inv.nr. 800)
I0142 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1860-1870 (inv.nr 827)
I0155 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1870-1880 (inv.nr 841)
I0168 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1880-1890 (inv.nr 855)
I0181 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1890-1900
I0198 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oosternijkerk 1900-1914
I0112 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1840-1850 (inv.nr. 801)
I0144 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1860-1870 (inv.nr 829)
I0156 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1870-1880 (inv.nr 842)
I0169 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1880-1890 (inv.nr 856)
I0182 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1890-1900
I0199 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Oostrum 1900-1914
I0123 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: P Q R 1850-1860 (inv.nr.811)
I0113 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1840-1850 (inv.nr. 802)
I0143 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1860-1870 (inv.nr 828)
I0157 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1870-1880 (inv.nr 843)
I0170 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1880-1890 (inv.nr 856A)
I0183 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1890-1900
I0200 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Paessens 1900-1914
I0124 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: S 1850-1860 (inv.nr.812)
I0204 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1860-1870 (inv.nr 831)
I0205 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1870-1880 (inv.nr 845)
I0206 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1880-1890 (inv.nr 858)
I0207 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1890-1900
I0208 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Schippers 1900-1914
I0125 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: T 1850-1860 (inv.nr.813)
I0126 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: V 1850-1860 (inv.nr.814)
I0127 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: W 1850-1860 (inv.nr.815)
I0114 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1840-1850 (inv.nr. 803)
I0145 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1860-1870 (inv.nr 830)
I0158 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1870-1880 (inv.nr 844)
I0171 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1880-1890 (inv.nr 857)
I0184 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1890-1900
I0201 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Wetzens 1900-1914
I0129 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Oostdongeradeel: Z 1850-1860 (inv.nr.816)
I0072 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1840-1860 (inv.nr.625)
I0079 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1860-1880 (inv.nr.634)
I0088 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1880-1900 (inv.nr.645)
I0071 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Bornwird Foudgum Hiaure Raard 1840-1860 (inv.nr.624)
I0097 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Brantgum 1900-1914 (inv.nr 662)
I0098 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum 1900-1914 (inv.nr 663)
I0083 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitbuiren 1880-1900 (inv.nr.639)
I0070 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1840-1860 (inv.nr.623)
I0077 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1860-1880 (inv.nr.631)
I0094 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantumhuizen Hantumeruitburen 1900-1914 (inv.nr 656)
I0090 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hiaure Betterwird Borwird 1900-1914 (inv.nr 647)
I0078 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1860-1880 (inv.nr.632 en 633)
I0087 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1880-1900 (inv.nr.643 en 644)
I0093 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1900-1914 (inv.nr 652 653 654 655)
I0068 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 1 1840-1860 (inv.nr.621)
I0069 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 2 1840-1860 (inv.nr.622)
I0073 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1840-1860 (inv.nr.626)
I0081 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1860-1880 (inv.nr.636 en 637)
I0095 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1900-1914 (inv.nr 657 658 659)
I0085 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes A-M 1880-1900 (inv.nr.641)
I0086 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes L-Z 1880-1900 (inv.nr.642)
I0075 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1860-1880 (inv.nr.628)
I0089 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1880-1900 (inv.nr.646)
I0091 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Waaxens 1900-1914 (inv.nr 648)
I0067 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1840-1860 (inv.nr.620)
I0076 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1860-1880 (inv.nr.629 en 630)
I0082 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1880-1900 (inv.nr.638)
I0092 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1900-1914 (inv.nr 649 650 651)
I0074 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1840-1860 (inv.nr.627)
I0080 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1860-1880 (inv.nr.635)
I0084 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1880-1900 (inv.nr.640)
I0096 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1900-1914 (inv.nr 660 661)
CVT3253 Klapper op het doopregister van Schiermonnikoog 1718 - 1811
I0043.1 Klapper op het Recesboek van Dokkum 1801-1806
I0043.2 Klapper op het Recesboek van Dokkum 1806-1810
I0043.3 Klapper op het Recesboek van Dokkum 1810-1811
I0044.1 Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel 1803-1806 (inv. nr. R.A. no 33)
I0044.3 Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel en Oostdongeradeel 1809-1811 (inv. nr. R.A. no 35)
I0044.2 Klapper op het Recesboek van Westdongeradeel, Oostdongeradeel en Schiermonnikoog1806-1808 (inv. nr. R.A. no 34)
I0051.1 Klapper op het register der woonhuizen, nieuwe huisnummers en huiseigenaren in de stad Dokkum 1806 ( inv.nr. 156)
I0055 Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1830 (inv.nr 1488)
I0056 Klapper op het register van Volkstelling van de Gemeente Dokkum 1840 (inv.nr.1489)
I0042 Klapper op het Resolutieboek van Dokkum 1732-1768 ( inv. nr. 3 )
B0300 Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
CVT2247 Kleine geschiedenis van de Grote Kerk van Dokkum
CVT0371 Kleine Luyden Schetsen uit het friesche dorpsleven
B0271 Kleine Luyden in een kleine Stad. Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium te Dokkum.
1983-1983
CVT3118 Kleines Kustenlexikon
CVT1838 Kleuteronderwijs in Friesland
B0726 Klokke Bim Bam
Toren, klokken(stoel) en uurwerk van de Hervormde Kerk te Rinsumageest
CVT2818 Klokken en Klokkengieters ..
CVT1106 Klokkespullen yn Fryslân
B0778 Kloosterpad .....een bedevaart in het oosten van Friesland
CVT1428 Kloosters, torens, kerken en molens op Ameland
W0182 Kloosters, Torens, Kerken en Molens op Ameland.
B0632.1 Kluwer Collegebundel wetteksten deel 1 Privaatrecht
B0632.2 Kluwer Collegebundel wetteksten deel 2 Publiekrecht
CVT1525 Kohier der Hoofdelijke Omslag van de gemeente Dokkum 1911/ 1912
CVT1512 Kohier der Hoofdelijke Omslag van de Gemeente Dokkum 1920
CVT3344 Kohieren der stemmen in de provincie Friesland : Westergo en Zevenwolden van 1640 en 1728
HDK002 Kohieren der Stemmen in de Provincie Friesland: Kollumerland 1640 en 1728
G0141 Kohne von Jaski, een oud pools Geslacht.
CVT1440 Kollage
W0123 Kollum in Oostergo
CVT1775 Kollumerland en Nieuw Kruisland
B0380.1 Kollumerland en Nieuw Kruisland geschiedkundig beschreven met oudheidkundige plaatsbeschrijving.
B0384 Kollumerland rond 1900 Reproducties uit het Jubileumfotoboek van Burgemeester Jouwert Witteveen.
HDK014 Kollumerland uit de notulen van de Gemeenteraad, 1798-1895
CVT1337 Komende kansen voor de kleibouwstreek
G0031 Komende van het Schoor...
CVT0914 Koningin van Dokkum kleine waarheid in een grote wereld
CVT3294 Koningin Wilhelmina
B0243 Koninklijke IJsclub Dockum
De Geschiedenis van de oudste IJsclub vanaf 1840 - 1990
CVT3938 Koninklijke IJsclub Dockum
W0014 Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde afd. N.O. Friesland 1965-1990
HDW013 Koopbrief voor een zeker Huysinge ende tuyn te Hantum, tussen Nicolaas Ronner en Ype Pieters als curator 1697
D0003 Koppig en wrokkig
HDO045 Koren- en Pelmolen "De Eendracht" in Anjum
HDO048 Koren- en Pelmolen "De Hond" bij Paessens
HDW044 Koren- en Pelmolen "De Hoop" van Holwerd
HDO046 Koren- en Pelmolen "Ropta" van Metslawier
HDD051 Koren- en Pelmolen "Zeldenrust" in Dokkum
B0094 Koren-, pel-, en houtzaagmolen "De Zwaluw" te Birdaard
B0695 Korfbal in Veenwouden 1971-1996
CVT4425 Kort kommervol bestaan van lokaalspoor
CVT4441 Kort uittreksel van de leere der Waarheid, die na de Godzaligheid is.
met een korte uitbreiding van articulen des Geloofs en `t Gebed der Heeren
CVT1776 Korte geschiedenis van het dorp Wetzens
B0041 Korte geschiedenis van het dorp Wetzens
CVT4447 Korte Historische Schets van Dokkum
CVT3577 Korte kronijk van Dokkum
B0200 Korte Kronijk van Dokkum. - Eenige Historische verhalen van t gebeurde tot Dockum, sedert t jaar 10 na de geboorte
HDA011 Kosten van het grote feest wegens het planten van de vrijheidsboom te Hollum 1798
CVT0134 Kostgongers fan de Hear
B0936 Kostgongers fan de Hear Bylden ùt de Fryske tsjerkeskiednis
HDA005 Krankzinnigenzorg in Huize Tremper te Hollum op Ameland
B0848 Kriich tsjin fremdfolk
Tinkboek fan it fryske illegale forset yn è jierren 1940-1945
CVT2293 Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700 - 1811
I0010.2 Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700 - 1811
CVT1097 Kriminaliteit yn Dantumadiel 1700 - 1811
CVT2292 Kriminaliteit yn Kollumerlân 1700 - 1811
CVT4431 Krimp biedt ruimte
CVT1918 Kroaningsliet
B0534 Kroniek der friese Kronieken. Antikritiek op Bolhuis'kritiek
B0381 Kroniek van Kollumerland 1583-1650
CVT1160 Kroniek van Sint-Jansoog
CVT0885 Kronyk fan Fryslân
CVT0958 Kruispunten buiten de bebouwde kom
CVT2111 Kunstgids, galeries, musea in Friesland
CVT3269 Kunstkijk op Dokkum
CVT2378 Kustverdediging
HDK008 Kwantitatieve verzamelstaat van de Speciekohieren van Kollumerland en Nieuwkruisland, 1748-1795
G0015.1 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel F
G0015.2 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel G
G0015.3 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel H
G0015.4 Kwartierstaat Hiemstra / Visser uit Wierum deel I
G0059 Kwartierstaat Holwerda en te Nijenhuis
G0098 Kwartierstaat P. Th van Hout
G0188.1 Kwartierstaat Sietzema - Politiek deel 1
G0188.2 Kwartierstaat Sietzema - Politiek deel 2
G0115 Kwartierstaat van Andre Zwart.
G0132 Kwartierstaat van Ankje Aaltje Houkes.
G0137 Kwartierstaat van Hendrikje Jacobs de Vries.
G0062 Kwartierstaat van Klaaske en Detje Dijkstra
G0153 Kwartierstaat van Lammert Jans Odinga.
G0201 Kwartierstaat van Nanne Jacobs Streekstra, mr scheepstimmerman te Aalsum
Een genealogische verkenning van de opkomst en neergang van een scheepsbouwersfamilie
G0230 Kwartierstaat van Pieter Johannes Blom
G0181 Kwartierstaat van Pieter Nieuwland (1942-)
G0125 Kwartierstaat van Sijtze Jan de Boer.
G0133 Kwartierstaat van Theunis Uilkes de Vries.
G0156 Kwartierstaat van Tjipke Hessel de Vries:
G0140 Kwartierstaat van Trijntje Visser en Karel Frederik van der Horst.
G0008.2 Kwartierstaat Verzameling
B0074 Kweekbedrijf Ropta van de Friesche Maatschappij van Landbouw
CVT1257 Kweekbedrijf Ropta van de Friesche Maatschappij van Landbouw te Metslawier