Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - P

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT0570 Paesens en Moddergat .....Monument van de maand
B0160 Paesens en Moddergat van toen ...
CVT1498 Paesens en Moddergat van toen....
B0141 Parels onder riet ....... rietgedekte zomerhuizen, villa`s en boerderijen in Friesland
G0121 Parenteel van Jan Popes uit Engwierum
G0155 Parenteel van Jochim Ronner ca 1625 te Hamburg.
G0215 Parenteel van Marten Jans Cuperus / Kuperus
CVT0142 Parochiegids Dokkum
I0003 Particuliere archieven in Nederland
CVT4433 Passie voor de jeugd ........brengt wethouders in beweging
Centra voor Jeugd en Gezin
W0075.2 Pastorale terugblikken op Hantum c.a.
CVT4443 Patentboek De wet op het patent met lijst van beroepen, bedrijven, enz en tarief, classificatie, opcenten
B0182 Pathmos de Stachouwer boerderij op Schiermonnikoog.
CVT2630 Patroonheiligen en plaatsnamen
B0501 Pax Groningana 204 oorkonden over de verhouding Groningen Friesland in de 15e eeuw.
B0056 Peke Donia de Koloniaal
CVT0161 Pelgrimages Bedevaartplaatsen van de westerse Christenheid
CVT0018 Pelgrimsboekje voor de bedevaart naar Dokkum
CVT3656 Perken, parturen en koningen
HDA012 Permissie voor de belijders van de Augsburgse Confessie om van de hervormde kerk te Ballum gebruik te
maken voor het Heilig Avondmaal 1775
HDW033 Petitie, in het kader van een smeekschrift om een School met de Bijbel, door inwoners van Holwerd, aan Koning Willem III, 3 augustus 1878
CVT0645 Phaerdrus spreekende beesten en uithangbord
CVT2712 Phonetische beschrijvingen van de klanken der schiermonnikoogsche taal
G0070 Pilon, een oud Hugenotengeslacht.
CVT0694 Pingo's. Puollen en planten yn Kollumerlân
CVT0945 Pittoresk Nederland
B0392 Plaatselijk Belang Triemen 50 jaar 1945-1995.
I0318 Plaknammen yn Fryslân Standerlist mei plaknammen yn Fryslân
W0141 Plan voor restauratie van de hervormde kerk te Anjum.
CVT1198 Planning en bouw van bedrijfspanden
B0449 Planologische aspecten van de recreatie op de friese waddeneilanden.
B0847 Plantenammen yn Fryslân
B0458.01 Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
B0458.02 Plattegrond met komkaarten en volledig straatnamenregister van de Gemeente Dongeradeel
CVT2110 Pleatsen yn Eastdongeradiel
B0006 Pleatsen yn Eastdongeradiel. [ Boerderijen in Oostdongeradeel ]
ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de afdeling Oostdongeradeel en Schiermonnikoog van de Friese Maatschappij van Landbouw
CVT2244 Plebo fan Dokkum
CVT1474 Poemata ivvenilia
HDO044 Poldermolen "De Gans" bij Ezumazijl
HDD050 Poldermolen "De Mearmin" aan de Geastmermar
G0026.2 Polet uit Friesland deel 2
CVT0811 Politie almanak 1948
CVT0812 Politie almanak 1963
CVT0813 Politie almanak 1964
CVT1192 Politie-opleiding
CVT1910 Politieverordening
P0008.040 Pôllepraat
P0008.039 Pôllepraat
P0008.038 Pôllepraat
P0008.037 Pôllepraat
P0008.036 Pôllepraat
P0008.034 Pôllepraat
P0008.051 Pôllepraat
P0008.032 Pôllepraat
P0008.030 Pôllepraat
P0008.041 Pôllepraat
P0008.035 Pôllepraat
P0008.042 Pôllepraat
P0008.043 Pôllepraat
P0008.044 Pôllepraat
P0008.045 Pôllepraat
P0008.046 Pôllepraat
P0008.047 Pôllepraat
P0008.048 Pôllepraat
P0008.050 Pôllepraat
P0008.052 Pôllepraat
P0008.029 Pôllepraat
P0008 Pôllepraat
P0008.049 Pôllepraat
P0008.017 Pôllepraat
P0008.033 Pôllepraat
P0008.002 Pôllepraat
P0008.053 Pôllepraat
calendarium der wadloperij naar Ameland
P0008.004 Pôllepraat
P0008.005 Pôllepraat
P0008.006 Pôllepraat
P0008.009 Pôllepraat
P0008.011 Pôllepraat
P0008.012 Pôllepraat
P0008.014 Pôllepraat
P0008.003 Pôllepraat
P0008.016 Pôllepraat
P0008.028 Pôllepraat
P0008.018 Pôllepraat
P0008.019 Pôllepraat
P0008.020 Pôllepraat
P0008.021 Pôllepraat
P0008.022 Pôllepraat
P0008.023 Pôllepraat
P0008.024 Pôllepraat
P0008.025 Pôllepraat
P0008.026 Pôllepraat
P0008.027 Pôllepraat
P0008.015 Pôllepraat
P0008.064 Pôllepraat
P0008.031 Pôllepraat
P0008.67 Pôllepraat
P0008.065 Pôllepraat
P0008.054 Pôllepraat
P0008.063 Pôllepraat
P0008.062 Pôllepraat
P0008.060 Pôllepraat
P0008.059 Pôllepraat
P0008.058 Pôllepraat
P0008.057 Pôllepraat
P0008.056 Pôllepraat
P0008.061 Pôllepraat
P0008.066 Pôllepraat
P0008.055 Pôllepraat
CVT2565 Pompebledden Orgaan van het Veteranenlegioen Nederland
I0005 POP gids Personen op papier
CVT2699 Port Natal vice versa
B0292 Port Natal visa versa Ervaringen van een strafgevangene in de oorlogswinter 1944/45
met fragmenten over het verzet in Dokkum
G0108 Postma-Hiemstra in ferline ferhelle.
G0218 Postma-Hiemstra in ferline ferhelle. deel 2
G0027 Potter, een fries geslacht uit Dokkum.
B0530 Practisyns woordenboekje of verzameling van meest alle woorden in de rechtskunde gebruiken.
B0304 Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum
CVT1382 Prentenboek van de Grote Kerk te Dokkum
CVT1628 President Masaryk en it nasjonale
CVT1405 Prijslijst van rijwielen, hulpmotoren en onderdelen
CVT2384 Prins Bernard
CVT1216 Prins Dokkum 25 jaar
CVT0899 Prins N.V. Dokkum
B0471 Prisma van Heraldiek en Genealogie. Ruim 3000 begrippen van A tot Z verklaard.
B0631.7 Prisma woordenboek Duits - Nederlands
B0631.5 Prisma woordenboek Engels - Nederlands
B0631.3 Prisma woordenboek Frans - Nederlands
B0631.1 Prisma woordenboek Nederlands
B0631.8 Prisma woordenboek Nederlands
B0631.6 Prisma woordenboek Nederlands - Duits
B0631.4 Prisma woordenboek Nederlands - Engels
B0631.2 Prisma woordenboek Nederlands - Frans
Q0001 Priuwkes ut it Ferline deel 01
Q0002 Priuwkes ut it Ferline deel 02
Q0003 Priuwkes ut it Ferline deel 03
Q0004 Priuwkes ut it Ferline deel 04
Q0005 Priuwkes ut it Ferline deel 05
Q0006 Priuwkes ut it Ferline deel 06
Q0007 Priuwkes ut it Ferline deel 07
Q0008 Priuwkes ut it Ferline deel 08
Q0009 Priuwkes ut it Ferline deel 09
Q0010 Priuwkes ut it Ferline deel 10
Q0011 Priuwkes ut it Ferline deel 11
Q0012 Priuwkes ut it Ferline deel 12
Q0013 Priuwkes ut it Ferline deel 13
Q0014 Priuwkes ut it Ferline deel 14
Q0015 Priuwkes ut it Ferline deel 15
Q0016 Priuwkes ut it Ferline deel 16
Q0017 Priuwkes ut it Ferline deel 17
Q0018 Priuwkes ut it Ferline deel 18
Q0019 Priuwkes ut it Ferline deel 19
Q0020 Priuwkes ut it Ferline deel 20
Q0021 Priuwkes ut it Ferline deel 21
Q0022 Priuwkes ut it Ferline deel 22
Q0023 Priuwkes ut it Ferline deel 23
Q0024 Priuwkes ut it Ferline deel 24
Q0025 Priuwkes ut it Ferline deel 25
Q0026 Priuwkes ut it Ferline deel 26
Q0027 Priuwkes ut it Ferline deel 27
Q0028 Priuwkes ut it Ferline deel 28
Q0029 Priuwkes ut it Ferline deel 29
Q0030 Priuwkes ut it Ferline deel 30
Q0031 Priuwkes ut it Ferline deel 31
Q0032 Priuwkes ut it Ferline deel 32
Q0033 Priuwkes ut it Ferline deel 33
Q0034 Priuwkes ut it Ferline deel 34
Q0035 Priuwkes ut it Ferline deel 35
Q0036 Priuwkes ut it Ferline deel 36
Q0037 Priuwkes ut it Ferline deel 37
Q0038 Priuwkes ut it Ferline deel 38
Q0039 Priuwkes ut it Ferline deel 39
Q0040 Priuwkes ut it Ferline deel 40
Q0041 Priuwkes ut it Ferline deel 41
Q0042 Priuwkes ut it Ferline deel 42
Q0043 Priuwkes ut it Ferline deel 43
Q0044 Priuwkes ut it Ferline deel 44
Q0045 Priuwkes ut it Ferline deel 45
Q0046 Priuwkes ut it Ferline deel 46
Q0047 Priuwkes ut it Ferline deel 47
Q0048 Priuwkes ut it Ferline deel 48
Q0049 Priuwkes ut it Ferline deel 49
Q0050 Priuwkes ut it Ferline deel 50
Q0051 Priuwkes ut it Ferline deel 51
Q0052 Priuwkes ut it Ferline deel 52
Q0053 Priuwkes ut it Ferline deel 53
Q0054 Priuwkes ut it Ferline deel 54
Q0055 Priuwkes ut it Ferline deel 55
Q0056 Priuwkes ut it Ferline deel 56
Q0057 Priuwkes ut it Ferline deel 57
Q0058 Priuwkes ut it Ferline deel 58
Q0059 Priuwkes ut it Ferline deel 59
Q0060 Priuwkes ut it Ferline deel 60
Q0061 Priuwkes ut it Ferline deel 61
Q0062 Priuwkes ut it Ferline deel 62
Q0063 Priuwkes ut it Ferline deel 63
Q0064 Priuwkes ut it Ferline deel 64
Q0065 Priuwkes ut it Ferline deel 65
Q0066 Priuwkes ut it Ferline deel 66
Q0067 Priuwkes ut it Ferline deel 67
Q0068 Priuwkes ut it Ferline deel 68
Q0069 Priuwkes ut it Ferline deel 69
Q0070 Priuwkes ut it Ferline deel 70
Q0071 Priuwkes ut it Ferline deel 71
Q0072 Priuwkes ut it Ferline deel 72
Q0073 Priuwkes ut it Ferline deel 73
Q0074 Priuwkes ut it Ferline deel 74
Q0075 Priuwkes ut it Ferline deel 75
Q0076 Priuwkes ut it Ferline deel 76
Q0077 Priuwkes ut it Ferline deel 77
Q0078 Priuwkes ut it Ferline deel 78
HDA007 Proces van het geschil tussen de Heer van - en ingezetenen van Ameland betreffende de wederzijdse rechten voor de Staten-Generaal 1619-1620
met transcriptie
CVT1755 Proces verbaal betreffende de organisatie van het beheer der kerkelijke goederen van de Nederlands Hervormde kerk te Oosternijkerk
B0536 Proeve van een woordenlijst der aan Friesland onder de Republiek eigene bestuurs - en rechtstermen
CVT2773 Proeven van taal- en geschiedkunde
CVT2835 Professor Dirk Postma 1818 - 1890
B0967 Professor Doctor Godard Gosses ta in oantinken
B0029 Profiel van een waterland ....... de oude friese watersteden
CVT1593 Programma Brandweer 1963
B0393.2 Programma van de feestelijkheden op 13 tot en met 19 mei 1985 van cbs de Bining te Triemen
W0148 Programmaboekje Reünie Hantum 26 mei 1979
CVT0125 Prolegomena to the ars grammatica Bonifatii
CVT1335 Provinciaal kerkewerk
CVT0649 Provinciale almanak van Friesland 1962
CVT2124 Provinciale almanak van Friesland 1964
CVT2130 Provinciale almanak van Friesland 1977
CVT2127 Provinciale almanak van Friesland 1979
CVT2128 Provinciale almanak van Friesland 1991
CVT2129 Provinciale almanak van Friesland 1992
CVT3565 Publieke verkooping van Dijkshorne onder Ee en Grooten Ganzenpolder onder Ee
CVT3566 Publieke verkooping van Landerijen liggende onder Metslawier en Ee
B0544 Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.