Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - R

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT2300 Raiffeisen
CVT2530 Rapport en voorstel inpoldering Lauwerzee
CVT3228 Rapport inzake de bemalingvan Frieslands Boezem (3 delen)
HDD027 Rapport inzake de uitbreiding van het territior van de Gemeente Dokkum, 1963
CVT1599 Rapport lagere scholen te Dokkum
CVT1004 Rapport over de nadelige gevolgen van roken
CVT2170 Rapport over het lager nijverheidsonderwijs voor jongens
W0208 Rapport voor de ruilverkaveling Oost- en Westdongeradeel
CVT2311 Rare kostgangers
CVT1476 Rare kostgangers in Achtkarspelen
B0218 Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeenten
CVT2717 Rare kostgangers in Dokkum en omliggende gemeentes
B0264 Reade Tried Extra 40 jier PVDA yn Fryslan.
W0056 Reakties in Friesland op P.J. Troelstra 's Revolutie.
B0011 Reboelje yn de Dongeradielen 1749 - Oproer in de Dongeradelen
(Oproer in de Dongeradelen 1749)
CVT2163 Rechtsgeschiedenis van de aanwas proefschrift
HDA028 Redder zonder poespas Bescheiden amelander "scheepsjongen" (85) bracht 138 drenkelingen in veiligheid
CVT3647 Redders 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
CVT1795 Rede en eed van Koningin Juliana
CVT3348 Rede van de heer Kamerling
W0078 Rede van P. Soepboer nav bezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken ivm hoorzitting in1980 terzake de gemeentelijke herindeling
CVT0078 Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking
B0338.2 Redevoeringen op de Nationale Bonifatius herdenking 3 juli 1954
CVT2542 Reformed Dogmatics
W0115 Regionale ontwikkelingsplanning Noordoost Friesland deel 1: beschrijving 1978
ontwikkelingschets
CVT0203 Register der publicaties van het Sint Bernulphus Gilde 1873 - 1939, deel I en II
HDD024 Register der straten en wallen der stadt Dockum ten laste komende te onderhouden 1600-1815
HDW024 Register op de ingekomen stukken betreffende Wierum bij de gemeente Westdongeradeel, 1888-1898
CVT2991 Register op de openbare werken getrokken uit de resolutiën der Staten van Friesland tussen 1571 en 1803
B0106 Register op Een geschiedenis van Oosternijkerk - 75 jaar Uitspanning Door Inspanning - 100 jaar Geref.Kerk -Kristlyk onderwijs
CVT3088 Register van geestelijke opkomsten van Oostergo in 1580 - 1581
HDO009 Register van geestelijke opkomsten van Oostergo: Anjum 1580
HDA019 Register van gestrande schepen op Ameland 1814 - 1900 ( G.A. inv. nr. 1165-1170)
I0313 Register van wapens, wimpels en vlaggen in Friesland
CVT2108 Reglement en algemene regels der Provinciale Friese Schoonheidscommissie
CVT1743 Reglement van de Anti Revolutionaire Kiesvereniging te Dokkum
B0311 Reglement van de Vereniging Vriendenkring te Dokkum
CVT2107 Reglement van Orde
CVT1149 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Dokkum
HDO015 Reglement voor de beurtschippers van Anjum op Dokkum en Leeuwarden 1732
HDW002 Reglement voor de beurtschippers van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden 1717
CVT3428 Reglement voor de buurmannen van de Diepswal te Dokkum
CVT1780 Reglement voor de schroefstoombootdienst Dokkum-Leeuwarden
CVT3349 Reglement voor het Bestuur der Grietenijen en/of Districten ten plattelande in Vriesland
CVT2987 Reglementen betreffende het Dokkumer weeshuis, trekschepen, beurtdiensten en stoomvaartdiensten en overige diensten
CVT1569 Reglementen en en ordonantien der Staten van Friesland
CVT1996 Reglementen van de gemeente Dokkum vastgesteld in de gemeenteraad
CVT0357 Reiger, vis en man
CVT1988 Reinier Bogerman van Dokkum
W0019 Reinier Bogerman van Dokkum (1461-1551 )
CVT0735 Reisboek voor Friesland
CVT2381 Reisboek voor Nederland
CVT1799 Reisbrief út Ealsum
CVT2085 Reisgids van de 5 streekvervoerbedrijven
CVT0450 Renata
CVT3370 Rense Jetses de Vries en vrouwe Tecla de Haan De stichters van het Laurentius Gasthuis
B0627 Repertoarium fan egodokuminten oangeande Fryslän
CVT3282 Repertorium Friesland's verleden
B0502 Repertorium Frieslands Verleden Overzicht de friesche geschiedenis betreffende.
I0004 Repertorium van de inventarissen van de archieven in Nederland
B0047 Repertorium van de stadsrechten in Nederland
Quod vulgariter statreghte nuncupatur
I0013.1 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 1
I0013.2 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 2
I0013.3 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 3
I0013.4 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 4
I0013.5 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 5
I0013.6 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 6
I0013.7 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 7
I0013.8 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 8
I0013.9 Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenopmen of bevestigd deel 9 klapper
CVT0144 Rerum Germanicarum
HDO053 Restanten gevonden van Oostrumer sluis
HDW043 Restauratie "Grutte Tsjerke" van Ternaard
CVT3689 Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier
B0111 Restauratie Toren Hervormde Kerk te Jouswier 1977 - 1989
W0147 Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Hantum
B0371 Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Sijbrandahuis.
CVT2562 Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Wetsens
W0085 Restauratieplan voormalig Kantongerecht aan de Hoge Pol te Dokkum, thans notariskantoor Hellema
CVT1821 Restaureren in Friesland
CVT2263 Reunie van de Openbare Lagere School te Holwerd
HDD044 Richard Lindeman: een beeld van een vent
B0418 Richtlijnen voor en wetenswaardigheden over het Fries kostuum rond 1860
CVT1336 Ridderlijke orden in Nederland
W0180 Rij d'r eens langs. reisgids langs Amelander kerken en zerken.
CVT2102 Rijksarchieven in Nederland
CVT0670 Rijmprenten van een Waddeneiland
CVT0960 Rijwielpaden langs verkeerswegen
CVT0459 Rimpels en golven
W0061 Rinse Posthumus in leven Kerkleeraar onder de Hervormde Gemeente van Waaxens en Brantgum.
B0789 Rinsma State van Sytzama tot Scheringa omdat adel verplicht
B0366 Rinsma State , Familiehuis Gemeentehuis
B0370 Rinsumageest en Sijbrandahuis, van onder de Klokslag.
CVT1068 Roem, die niet beschaamt
CVT2321 Romaans Nederland
CVT3872 Romke Kooyenga, een biografie
B0977 Romte Het friese landschap van de toekomst
W0138 Rond de kerkrestauratie te Holwerd
B0025 Rond de restauratie van de Hervormde Kerk te Anjum.
W0140 Rond de restauratie van de toren van Holwerd
CVT3667 Rond Lauwersoog 1969 - 1994
CVT3616 Rondje bevrijdingsfeest
CVT3649 Rondom de oude Lauwerszee
B0649 Rondom de oude Lauwerszee
B0136 Rondom de Vermaning. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente van Visbuurt en Ternaard.
CVT1083 Rondwandelingsgids Harlingen
CVT1983 Ropta, syn mounle , syn skiednis
CVT1603 Ruim honderd jaar badleven op Ameland
B0108 Ruimen....tien keer erger dan ik dacht
W0224 Ruurd Wiersma leven en werk
CVT0366 Rym en Unrym