Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - W

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
W0110 W.C. de Groot: gevierd in Friesland, onbekend op eigen eiland
HDD074 Waan of werkelijkheid Willibrord en Bonifatius Echternach, Deurne of Dokkum
B0751 Waarde Domin Brieven uit Hallum 1868 - 1878
CVT2308 Waarheid en verdichting; tafereelen uit het Friesche dorpsleven
CVT0353 Waarom de tram stilstond
HDD030 Waarover spraken zij? Onderwerpen bij de studieclub "Gemma Frisius" te Dokkum
B0919 Wachtend op Herfst zomergedichten
B0917 Wachtend op Lente wintergedichten
B0920 Wachtend op Winter herfstgedichten
B0918 Wachtend op Zomer lentegedichten
CVT1504 Wadden, Ameland
CVT1505 Wadden, Schiermonnikoog
CVT1503 Wadden, wadlopen
CVT1502 Wadden, zee en land
CVT2532 Waddeneiland en Waddenzee
B0345 Waddenfolklore
CVT2165 Waddenijstochten bij Schiermonnikoog in de winter 1928 - '29
B0992 Waddenjutters
CVT3937 Waddenland
B0445 Waddenland
het landschap en cultureel erfgoed in de waddenzeeregio
CVT0322 Waddenlegenden
CVT0807 Waddenparels aan Neerlands Kroon
CVT2013 Waddensea Newsletter
CVT2786 Waddensymposium 1950
B0970 Waddenwijsheid
Populair wetenschappelijke artikelen over het waddengebied
CVT3693 Waddenzee natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
W0135 Waddenzee, de bakens uitgezet...
CVT3871 Wandelen in Fryslan
CVT4417 Wandelgangen 25 jaar Dongeradeel
CVT2152 Wandelingen en kleine reizen door gedeelten van het vaderland
B0733 Want onze tijd is altijd daar......
een eeuw "Gedenk te Sterven" te Rinsumageest en Sijbrandahuis
CVT1730 Wapen en zegel van de stad Dokkum
HDD032 Wapen en zegel van de stad Dokkum
CVT2271 Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel
B0475 Wapens en vlaggen van stad en dorpen in de Gemeente Dongeradeel.
CVT0434 Warden een koning
B0162 Waren de vissers van Moddergat zeerovers
CVT1627 Wat de lichtjes ons vertellen
CVT0895 Wat een werkman dacht en zong
CVT3493 Wat Friesland uniek maakt
HDA024 Wat gebeurde er in 1799 bij de Engelsmanduun
B0652 Wat met het Wad?
inpoldering van de waddenzee
B0938 Wat verdween Verdwenen beroepen van mensen die veel met de natuur te maken hadden
CVT2053 Wat wil Rome met Friesland?
CVT0930 Water
CVT2144 Waterhuishouding in Nederland deel 6
B0880 Waternamen
B0570 Waternamen in Friesland.
B0592 Waterschap de Polder van Oost- en Westdongeradeel 1821-1973
CVT2992 Waterschapswapens voor Friesland 1930 - 1935
HDD057 Watertoren Dokkum monument van wederopbouw
CVT3389 Watertorens in Nederland
CVT3480 Watervloed en overstroming in Friesland
CVT1053 Watteninsel Schiermonnikoog
B0089 We zijn maar met weinigen, klein in getal
Beelden uit de geschiedenis van 400 jaar Nederlandse Hervormde Gemeente Niawier
CVT1720 Wedstrijden in het resiteren
CVT1749 Weegt en waakt
CVT3853 Weeshuizen in Nederland
B0593 Weeshuizen in Nederland De wisselende gestalten van een weldadig instituut
G0009.3 Weesrekeningen betreffende de kinderen van Jan Jans, schoolmeester en dorpsrechter Ee en Grietje Jans, 1777 - 1783
CVT3569 Weg van de snelweg Nederland, reisboek 8
CVT4405 Wegen van Waarde Inspirerend Noordoost Friesland
B0759 Wegen van waarde...... een Bonifatiusroute door Dokkum en een romaanse kerkenroute langs dorpen in Noordoost Friesland
W0196 Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden
CVT0180 Weltgeschichte in Karakterbildern
B0897 Wenjen en wurkjen yn Fryslân - Wonen en werken in Friesland
sociaal economische atlas
B0486 Wenken en adressen voor Genealogisch onderzoek in het Buitenland.
CVT3128 Wer den des Land in der Nordsee
B0663 Werken aan zekerheid. Een terugblik over de schouder van de Aegon op 2 eeuwen verzekeringsgeschiedenis
B0562 Werken en wonen in de kleibouwstreek
CVT2841 Werken en wonen in de kleibouwstreek
B0939 Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
CVT4439 Werom yn Holwert Dorpsreunie 2010
CVT2801 Wes wach
W0158 Westdongeradeel
CVT1146 Westdongeradeel
HDW034 Westdongeradeel in de Beneficiaalboeken 1542
W0013 Westdongeradeel Werken en Wonen
B0168 Westereenders in Nederlands Indië
B0653 Westergeastmer Strjitnammen
HDK013 Westergeest van de Spaanse naar de Franse tijd 1580-1795
CVT0169 Westfalia Sacra
HDD012 Wet tot uitbreiding van de Gemeente Dokkum met delen van Dantumadeel, Oostdongeradeel en Westdongeradeel de 28sten Juli 1924
CVT1859 Wetboek en kerkorde voor kerkeraden van de Deputaten der Provinciale Synode
W0137 Wieger Klazes van der Veen honderd jaar geleden geboren. Sneuper uit Wanswerd haalde als autodidact met grote inzet
inzet veel boven water uit oude bronnen
CVT0962 Wielrijdersoversteekplaatsen
B0120 Wierum der `t de dyk it lân omklammet. Wel en Wee van een Vissersdorp
CVT3825 Wierum der 't de dyk it lan omklammet
CVT1196 Wierum een klein beetje geschiedenis
B0122 Wierum een klein beetje geschiedenis
B0974 Wierum en haar bewoners
CVT1320 Wij en de vrijheid, democratie thuis en op school.
B0135 Wij hebben een jonge zuster Gereformeerde Kerk te Ternaard
CVT3644 Wij herdenken, wij gedenken... maar zijn wij ook dankbaar
CVT0780 Wij trekken door Friesland
CVT4414 Wij........Zilveren Regeringsjubileum 2005
G0135 Wijger Folkerts en Marij Aebeles en hun nageslacht over zeven generaties.
CVT1420 Wijkraden
CVT1524 Wilhelmi V door Daam Fockema te Dokkum
CVT3147 Willem Bartel van der Kooi en het tekenonderwijs in Friesland
B0811 Willem Cornelis de Groot (1853-1939) Architect in Friesland
CVT1441 Willem Loré zijn leven geschetst en zijne voornaamste dijk-en waterwerken
B0031 Willem Teackes uit Anjum. Verhaal gebaseerd op een ware gebeurtenis uit 1526.
B0325 Willibrord en Bonifatius
CVT0104 Willibrord en Bonifatius
CVT0061 Willibrord en Bonifatius
CVT0038 Willibrord, missionary in the Netherlands 691-739
CVT0113 Willibrordus of heidenleer en christenwet
CVT0059 Winfried en Bonifatius
CVT1604 Winkelweek Dokkum 1923
CVT0304 Winter in Foudgum
CVT0377 Wintergrien
B0186 Winters op Schiermonnikoog
CVT0452 Woest maar kalm
CVT0462 Woest water
CVT1465 Wolkomthus fan de Prins 1734
CVT2192 Wolkomthus fan de Prins. Yntocht yn Fryslan van Prins Friso en Prinses Anna
HDK017 Wondermiddels...
B0061 Wonen en Werken in Engwierum toen en nu
CVT1171 Woningbouwvereniging Westdongeradeel
B0014 Woningbouwvereniging Westdongeradeel. 1962 - 1987
B0478 Woordenboek der Voornamen.
CVT3105 Woordenboek voor vrijmetselaren
B0340 Wopke Fenenga
G0048 Wouda, een Schoterlands Geslacht.
CVT2061 Wurd oan de Friezen
B1004 Wurdboek fan de Fryske Taal Woordenboek der Friese taal
CVT4046 Wurdlist foar it frysk yn it offisjele ferkear deel 1
CVT2425 Wurdlisten fan'e fryske stedsdialecten
B0181 Wylde blome gedichten yn de taal van it eilaun Schiermonnikeich.
CVT0398 Wynfearren