Deze pagina is gegenereerd op 3 oktober 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Bibliotheek

Index titels - Z

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
U kunt binnen deze pagina ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.


inv.nr.   titel
CVT1653 Zakengids van Dokkum
CVT2783 Zandbergen, 75 jaar opvoeding……………….
B0791 Zeedijken in het noorden mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming
B0794 Zeemansgraf
CVT1432 Zes burgemeesters van één lichting
B0775 Zestig jaar natuurbescherming It Fryske Gea
CVT2205 Zeventig jaar Claercamp
B0259 Zeventig jaar Clearcamp 1911-1981 Christelijke Pedagogische Academie en H.A.V.O.
CVT0699 Zie Noord-Oost Friesland
W0095 Zijt gij hier rijp voor, Broeders
Geschiedenis van de kerken in Dongeradeel ca 1810-1875
CVT1631 Zilvertentoonstelling Dokkum 1954
B0978 Zingende torens Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
B0490 Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen 1450 en 1700
W0027 Zo was het toen. Vroeger in Holwerd.
CVT0830 Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1955 NOF
CVT0815 Zomerdienstregeling Noord Oost Friesche Autobusdienst 1957 NOF
CVT2596 Zoo krijgen wij onze miljarden terug
G0118 Zoutman en Soutman uit Dokkum
CVT4446 Zucht voor de vrijheid toegepast op den loffelijken eisch van Dockums burgerije
Gedaan op den 29 october 1782
CVT3034 Zuiderzee-vereeniging
B0976 Zuster kom toch over Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Frieslans. Brieven uit Amerika 1894-1933
B0685 Zusters op Schiermonnikoog Een geschiedenis van het kinderkoloniehuis Sint Egbert
B0158 Zwaagwesteinde
CVT2839 Zweminrichtingen in Friesland
CVT2908 Zwervend door Nederland
CVT0386 Zwerver op het Wad
CVT1825 Zwischen West- und Nordgermanien