Deze pagina is gegenereerd op 24 september 2012 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 004

Westdongeradeel 1817-1927


 Inleiding
 Archiefvormers
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1817 tot 1927
Omvang:
Aantal delen: 1704 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen alle Westdongeradeel.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

B0016 Het Gemeentehuis van Westdongeradeel, 1866-1966
B0165 De hulpverlening binnen de visserij in de 2e helft van de 19e eeuw - naar aanleiding van de ramp te Paessens en Moddergat
HDW003 Lijst van scheepsstrandingen in Westdongeradeel 1839-1877 (WED 0004- invent nr. 1641)
HDW024 Register op de ingekomen stukken betreffende Wierum bij de gemeente Westdongeradeel, 1888-1898
HDW025 Demografische gegevens betreffende Wierum, 1888-1898
HDW036 Armenzorg in de Gemeente Westdongeradeel 1851-1911 (inv.nr. 540-598)
HDW040 Geregistreerde schepen in de Gemeente Westdongeradeel 1882-1904
HDW048 Toespraak door burgermeester R.S. Cazemier bij de onthulling van het monument voor het standbeeld voor de vissersvrouwen van Paesens en Moddergat op zaterdag 8 maart 2008
HDW050 Namen van de bewoners van het buurtschap "De Oere" te Moddergat ten tijde van de volkstelling uit 1829
HDW051 Lijst van stemgerechtigden voor de eerste en tweede kamer in de grietenij Westdongeradeel in 1848
I0022 Klapper op de Akten en Minuten van de Gemeente Westdongeradeel 1840-1940 (invent. 514-517)
I0029 Boerderijen uit de Floreenkohieren van Westdongeradeel met aansluiting op kadasternummer 1700-1858
I0030 Verandering der huizen van Nes in de jaren 1751-1805 vanuit de Speciekohieren
I0046 Klapper op de Raadsbesluiten van Westdongeradeel 1886-1925 (inv. nr.66a)
I0065 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1830 (inv.nr.716)
I0066 Klapper op de Volkstellingsregisters van de Gemeente Westdongeradeel 1840 (inv.nr.718)
I0067 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1840-1860 (inv.nr.620)
I0068 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 1 1840-1860 (inv.nr.621)
I0069 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd deel 2 1840-1860 (inv.nr.622)
I0070 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1840-1860 (inv.nr.623)
I0071 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Bornwird Foudgum Hiaure Raard 1840-1860 (inv.nr.624)
I0072 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1840-1860 (inv.nr.625)
I0073 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1840-1860 (inv.nr.626)
I0074 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1840-1860 (inv.nr.627)
I0075 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1860-1880 (inv.nr.628)
I0076 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1860-1880 (inv.nr.629 en 630)
I0077 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitburen 1860-1880 (inv.nr.631)
I0078 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1860-1880 (inv.nr.632 en 633)
I0079 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1860-1880 (inv.nr.634)
I0080 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1860-1880 (inv.nr.635)
I0081 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1860-1880 (inv.nr.636 en 637)
I0082 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1880-1900 (inv.nr.638)
I0083 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum Hantumhuizen Hantumeruitbuiren 1880-1900 (inv.nr.639)
I0084 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1880-1900 (inv.nr.640)
I0085 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes A-M 1880-1900 (inv.nr.641)
I0086 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes L-Z 1880-1900 (inv.nr.642)
I0087 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1880-1900 (inv.nr.643 en 644)
I0088 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Betterwird Brantgum Waaxens 1880-1900 (inv.nr.645)
I0089 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Hiaure Bornwird 1880-1900 (inv.nr.646)
I0090 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hiaure Betterwird Borwird 1900-1914 (inv.nr 647)
I0091 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Raard Foudgum Waaxens 1900-1914 (inv.nr 648)
I0092 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Ternaard 1900-1914 (inv.nr 649 650 651)
I0093 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Holwerd 1900-1914 (inv.nr 652 653 654 655)
I0094 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantumhuizen Hantumeruitburen 1900-1914 (inv.nr 656)
I0095 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Nes 1900-1914 (inv.nr 657 658 659)
I0096 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Wierum 1900-1914 (inv.nr 660 661)
I0097 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Brantgum 1900-1914 (inv.nr 662)
I0098 Klapper op het Bevolkingsregister van de Gemeente Westdongeradeel: Hantum 1900-1914 (inv.nr 663)
I0241 FAF 28: Klapper op de Geboorteregisters van de Gemeente Westdongeradeel: 1811-1822 (inv.nr.1458-1463) Archiefvormers (chronologisch)


Gemeentebestuur van Westdongeradeel
Gemeenteontvanger van Westdongeradeel
Armvoogdij Betterwird
Armvoogdij Bornwird

«IF schemalijst='S'» «FOR EACH HOOFDSTUK_BLOK WHERE ONZICHTBAAR<>'J' ORDER BY VOLGNUMMER» «.VAR.lowhfdst=@Format('L',,@OnlyNumChars(HOOFDSTUK))» «ENDFOR»


 Archiefschema


«.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»

«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»

- «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»- - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»- - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»- - - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«HOOFDSTUK» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»
«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»«ENDIF»

«ENDIF» «IF SCHEMA_LIJST='S'» «FOR EACH HOOFDSTUK_BLOK ORDER BY VOLGNUMMER» «IF ONZICHTBAAR<>'J'» «.CONTINUE.»«IF HOOFDSTUK_BESCHRIJVING<>null» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«.VAR.volgorde=@Param("INVENTARISVOLGORDE") » «FOR EACH ARCHIEFDEEL_GROEP_HOOFDSTUK ORDER BY :volgorde» «ELSE» «FOR EACH ARCHIEFDEEL_GROEP_BLOK ORDER BY INVENTARISNUMMER» «ENDIF» «IF TOEGANGSNUMMER=toegang» «.CONTINUE.»«IF GROEP='J' » «.CONTINUE.»«IF GROEP_OP_INTERNET= 'J'» «.CONTINUE.»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_GROEP ORDER BY BEGINJAAR, EINDJAAR, INVENTARISNUMMER» «ENDFOR» «ENDIF» «ENDIF» «ENDIF» «ENDFOR» «ENDFOR»


 Inventaris


«.VAR.lowhfdst=@Format('L',,@OnlyNumChars(HOOFDSTUK))» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»

«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»

- «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»

- - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»

- - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»
- - - - «ENDIF» «.CONTINUE.»«HOOFDSTUK» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=1»
«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=2»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=3»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=4»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF NIVEAU=5»«ENDIF»
«HOOFDSTUK_BESCHRIJVING»

Plaatsingslijst

     
 
«.VAR.lowinvnr=@Format('L',,@OnlyNumChars(INVENTARISNUMMER))» «IF GROEPSINHOUD<>null»«GROEPSINHOUD»«ELSE»«INVENTARISNUMMER»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF DETAILS_OP_INTERNET='J'»
«.CONTINUE.»
«.CONTINUE.»«ENDIF»
«NAAM_BLOK» «.CONTINUE.»«IF BESCHRIJVING<>null»

«BESCHRIJVING»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ARCHIEFHISTORIE<>null»

«ARCHIEFHISTORIE»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF MATERIELE_KENMERKEN<>null»

«MATERIELE_KENMERKEN»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ONTBREEKT='J'»

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens «ONTBREEKT_REDEN»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF OPENBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens «NIET_OPENBAAR»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF RAADPLEEGBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens «NIET_RAADPLEEGBAAR»).«ENDIF»«ENDIF»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF TOEGANGSNR_VERW<>null»

Zie toegang «TOEGANGSNR_VERW», inv.nr. «INVENTARISNR_VERW».«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF INDEXBOEK<>null» «.CONTINUE.»«.VAR.lowcoll=@Format('L',,@OnlyNumChars(ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE))» «.CONTINUE.»«.VAR.lowstuk=@Format('L',,@OnlyNumChars(INDEXBOEK))» «.CONTINUE.»

Zie ook: «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE» inv.nr. «.CONTINUE.»«ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.STUKNR» - «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.BOEKTITEL» «.CONTINUE.»«ENDIF»

periode «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
taal«ENDIF»
omvang «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»
arch.vormer«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»
plaats«ENDIF»
«DATERING<30» «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
«TAAL»«ENDIF»
«OMVANG<30» «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«ARCHIEFVORMER<30»«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR» «.CONTINUE.»«IF AantalBR=0»
«.VAR.standaardvormer»«ENDIF» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_PLAATS_ARCHIEFDEEL ORDER BY PLAATS»
«PLAATS<30»«ENDFOR»«ENDIF»
 
«.CONTINUE.»«.VAR.lowinvnr=@Format('L',,@OnlyNumChars(INVENTARISNUMMER))» «.CONTINUE.»«INVENTARISNUMMER» «.CONTINUE.»«NAAM_BLOK» «.CONTINUE.»«IF BESCHRIJVING<>null»

«BESCHRIJVING»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ARCHIEFHISTORIE<>null»

«ARCHIEFHISTORIE»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF MATERIELE_KENMERKEN<>null»

«MATERIELE_KENMERKEN»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF ONTBREEKT='J'»

Dit archiefbestanddeel is niet aanwezig (wegens «ONTBREEKT_REDEN»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF OPENBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet openbaar (wegens «NIET_OPENBAAR»).«ELSE» «.CONTINUE.»«IF RAADPLEEGBAAR='N'»

Dit archiefbestanddeel is niet raadpleegbaar (wegens «NIET_RAADPLEEGBAAR»).«ENDIF»«ENDIF»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF TOEGANGSNR_VERW<>null»

Zie toegang «TOEGANGSNR_VERW», inv.nr. «INVENTARISNR_VERW».«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF INDEXBOEK<>null» «.CONTINUE.»«.VAR.lowcoll=@Format('L',,@OnlyNumChars(ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE))» «.CONTINUE.»«.VAR.lowstuk=@Format('L',,@OnlyNumChars(INDEXBOEK))» «.CONTINUE.»

Zie ook: «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.COLLECTIE» inv.nr. «.CONTINUE.»«ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.STUKNR» - «ARCHIEFDEEL_INDEXBOEK.BOEKTITEL» «.CONTINUE.»«ENDIF»

«.CONTINUE.»periode «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
taal«ENDIF» «.CONTINUE.»
omvang «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»
arch.vormer«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»
plaats«ENDIF»
«.CONTINUE.»«DATERING<30» «.CONTINUE.»«IF TAAL<>null»
«TAAL»«ENDIF» «.CONTINUE.»
«OMVANG<30» «.CONTINUE.»«IF AantalVormers>1»«.VAR.AantalBR=0»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_VORMER_DEEL»
«ARCHIEFVORMER<30»«.VAR.AantalBR=AantalBR+1»«ENDFOR» «.CONTINUE.»«IF AantalBR=0»
«.VAR.standaardvormer»«ENDIF» «.CONTINUE.»«ENDIF» «.CONTINUE.»«IF AantalPlaatsen>1»«FOR EACH ARCHIEFDEEL_PLAATS_ARCHIEFDEEL ORDER BY PLAATS»
«PLAATS<30»«ENDFOR»«ENDIF»