Deze pagina is gegenereerd op 24 juni 2008 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 009

Bierbrouwersgilde Dokkum (BBG)


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1648 - 1846
Omvang:
Aantal delen: 11 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen allen Dokkum.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

HDD002 Het Bierbrouwersgilde : Bierbrouwers en brouwerijen van Dokkum van 1648-1846 Archiefvormer


Bierbrouwersgilde 1648 - 1846 Archiefschema


Algemeen
 Inventaris


Algemeen

 
001 Gilde-reglement

N.B In bruikleen van de heer J. Kamminga te Dokkum

periode
omvang
1648, april 6
1 charter
 
002 Akten van wederzijdse verbintenis tussen de bierbrouwers te Dokkum periode
omvang
1708
1 omslag
 
003 Ingekomen en minuten van verzonden stukken periode
omvang
1658 - 1781
1 omslag
 
004-006 Stukken betreffende de "Fontein", de "Fonteinsloot" en de "Fonteinsdijk", met "Fonteinsboek"

N.B a. Met fontein wordt bedoeld de bron nabij de stadsgracht, ten zuiden daarvan gelegen.
b. Zie ook archiefbestandsdeel 011, alsmede toelichting b op inv. Dokkum nrs. 1574-1576

periode
omvang
1672 - 1760 en z.j
2 omslagen en 1 deel
 
004 Stukken betreffende de "Fontein", de "Fonteinsloot" en de "Fonteinsdijk", met "Fonteinsboek" periode
omvang
1672 - 1676
1 omslag
 
005 Stukken betreffende de "Fontein", de "Fonteinsloot" en de "Fonteinsdijk", met "Fonteinsboek" periode
omvang
1759 - 1760 en z.j
1 omslag
 
006 Stukken betreffende de "Fontein", de "Fonteinsloot" en de "Fonteinsdijk", met "Fonteinsboek" periode
omvang
1760
1 deel
 
007 Kasboek

N.B In bruikleen van de Oudheidkamer "Dokkum en Omstreken"

periode
omvang
1756 - 1787
1 deel
 
008 Staten betreffende de brouwers-accijns, "corte staet van aangiften" periode
omvang
1711 - 1791
1 omslag
 
009-011 Procureurs-declaraties en financiële stukken periode
omvang
1718 - 1846
3 omslagen
 
009 Procureurs-declaraties en financiële stukken periode
omvang
1718 - 1784
1 omslag
 
010 Procureurs-declaraties en financiële stukken periode
omvang
1785 - 1815
1 omslag
 
011 Procureurs-declaraties en financiële stukken periode
omvang
1816 - 1846
1 omslag