Deze pagina is gegenereerd op 25 juli 2008 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 105

Nederlands Christelijke Landarbeiders Bond, afdeling Aalsum


 Inleiding
 Archiefvormer
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode:
Omvang:
Aantal delen: 15 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen allen Aalsum.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond Afdeling Aalsum 1936 - 1977 Inventaris


Plaatsingslijst

     
 
001-007 Notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
1936 - 1968
1 deel, 4 katernen, 2 delen
 
001 Notulen van ledenvergaderingen

N.B: met verslagen van de oprichtingsvergadering in 1936 en het jubileum in 1961

periode
omvang
1936 - 1937
1 deel
 
002 Notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
1936 - 1938
1 katern
 
003 Notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
1946 - 1947
1 katern
 
004 Notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
1947 - 1948
1 katern
 
005 Notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
1951 - 1953
1 katern
 
006 Notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
1953 - 1966
1 deel
 
007 Notulen van ledenvergaderingen periode
omvang
1966 - 1968
1 deel
 
008-011 Notulen van bestuursvergaderingen periode
omvang
1940 - 1968
2 katernen, 2 delen
 
008 Notulen van bestuursvergaderingen

N.B. 1940-1945 ontbreekt

periode
omvang
1940 - 1947
1 katern
 
009 Notulen van bestuursvergaderingen periode
omvang
1951 - 1953
1 katern
 
010 Notulen van bestuursvergaderingen

N.B. bevat jaarverslagen 1965-1968

periode
omvang
1953 - 1964
1 deel
 
011 Notulen van bestuursvergaderingen

N.B. bevat jaarverslagen 1959-1965

periode
omvang
1966 - 1968
1 deel
 
012 Jaarverslagen periode
omvang
1951 - 1953
1 katern
 
013-014 Ledenlijsten periode
omvang
1977, z.j.
2 delen
 
015 Kasboek periode
omvang
1970 - 1976
1 deel