Deze pagina is gegenereerd op 24 juni 2008 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 189

Studieclub Gemma Frisius, Dokkum


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


Periode: 1931 - 1999
Omvang: 0,20 m
Aantal delen: 15 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen de volgende plaats(en):
- Dokkum (16)
- Metslawier (1)
(Het getal achter de plaatsnaam is het aantal inventarisnummers betreffende die plaats.)

Boeken, klappers en nadere toegangen:

HDD030 Waarover spraken zij? Onderwerpen bij de studieclub "Gemma Frisius" te Dokkum Archiefvormer


Studieclub Gemma Frisius te Dokkum 1931 Archiefschema


I. Stukken van algemene aard

-  I.A.1. Notulen
-  I.A.2. Correspondentie

II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

-  II.B.1. Organisatie en reglementering
-  II.B.2. Ledenadministratie
-  II.B.3. Jubilea
-  II.B.4. Activiteiten Inventaris


I. Stukken van algemene aard


-  I.A.1. Notulen

 
001-004 Registers van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1931 - 1990
4 delen
 
001 Register van notulen van bijeenkomsten, 1931 - 1943 met uittreksels van lezingen, 1931 - 1938, kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1931 - 1942, ledenlijst, 1931 periode
omvang
plaats
1931 - 1943
1 deel
Dokkum
 
002 Register van notulen van bijeenkomsten, kasboek van ontvangsten en uitgaven, 1944 - 1964 periode
omvang
plaats
1944 - 1965
1 deel
Dokkum
 
003 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1965 - 1976
1 deel
Dokkum
 
004 Register van notulen van bijeenkomsten periode
omvang
plaats
1976 - 1990
1 deel
Dokkum

-  I.A.2. Correspondentie

 
005 Ingekomen stukken periode
omvang
plaats
1936 - 1999
1 omslag
Dokkum

II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen


-  II.B.1. Organisatie en reglementering

 
006 Statuten periode
omvang
plaats
z.j.
1 stuk
Dokkum

-  II.B.2. Ledenadministratie

 
007 Ledenlijsten periode
omvang
plaats
1954 - 1998
1 omslag
Dokkum
 
008 Documentatie betreffende de rouwdienst, begrafenis en werkzaam leven van Wim T. Keune streekarchivaris te Dokkum periode
omvang
plaats
1992
1 omslag
Dokkum

-  II.B.3. Jubilea

 
009 Stukken betreffende de viering van het 10 jarig bestaan periode
omvang
plaats
1941
1 omslag
Dokkum
Metslawier
 
010 Foto-album van het diner bij de viering van het 25 jarig bestaan periode
omvang
plaats
1956
1 katern
Dokkum
 
011 Stukken betreffende de viering van het 25 jarig bestaan periode
omvang
plaats
1956
1 omslag
Dokkum
 
012 Stukken betreffende de viering van het 45 jarig bestaan periode
omvang
plaats
1976
1 omslag
Dokkum
 
013 Stukken betreffende de viering van het 65 jarig bestaan periode
omvang
plaats
1997
1 omslag
Dokkum

-  II.B.4. Activiteiten

 
014 Teksten en uittreksels van gehouden inleidingen en lezingen periode
omvang
plaats
1945 - 1990
1 omslag
Dokkum
 
015 Agenda`s voor bijeenkomsten met de onderwerpen van lezingen en sprekerslijsten periode
omvang
plaats
1988 - 1999
1 omslag
Dokkum