Deze pagina is gegenereerd op 20 december 2011 met Ruurd erfgoedsoftware.

Streekarchivariaat Noordoost-Friesland

Archiefinventaris 243

Openbare Lagere- en Kleuterschool Ternaard


 Inleiding
 Archiefvormer
 Archiefschema
 Inventaris

  
U kunt ook naar ieder gewenst woord zoeken met de toetscombinatie Ctrl+F.
 


 Inleiding


In 1995 is de Openbare basisschool "Us Eigen Honk" te Ternaard gefuseerd met de Openbare Bassisschool "De Tsjelke" te Holwerd

Periode: 1915 - 1994
Omvang: 1,00 m
Aantal delen: 64 - alle stukken zijn in het Nederlands.

De archiefstukken betreffen alle Ternaard.

Boeken, klappers en nadere toegangen:

(geen) Archiefvormer


Openbare Basisschool Us Eigen Honk 1915 - 1985 Archiefschema


Archief van de Openbare Lagere School "Us eigen Honk"

-  Stukken betreffende de school
-  Stukken betreffende het onderwijs
-  Stukken betreffende de leerlingen

Archief van de nutskleuterschool "Wez Warber"

Archief van de Oudercommissie/ Ouderraad
 Inventaris


Archief van de Openbare Lagere School "Us eigen Honk"


-  Stukken betreffende de school

 
001 Ingevulde formulieren ten behoeve van het Besluit Bescherming Leerlingen tegen Besmettingsgevaar periode
omvang
1955 - 1977
1 omslag
 
004 Stukken betreffende de reunie bij het 125 jarig bestaan van de school periode
omvang
1979
1 omslag
 
005 Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van het schoolfonds periode
omvang
1980 - 1987
2 katerns
 
003 Notulen van vergaderingen van de Bouwcommissie, met bijlagen periode
omvang
1987 - 1989
1 omslag
 
002 Bestek en voorwaarden voor het verbouwen en uitbreiden van de school, met tekening periode
omvang
1989
1 omslag

-  Stukken betreffende het onderwijs

 
006 Ingevulde vragenlijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende het lager onderwijs periode
omvang
1950 - 1984
1 omslag
 
007 Roosters van lesuren periode
omvang
1965 - 1975
1 omslag

-  Stukken betreffende de leerlingen

 
008 - 048 Absentie- en leerlingenlijsten periode
omvang
1950 - 1993
40 delen, 1 omslag
 
008 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1950
1 deel
 
009 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1951
1 deel
 
010 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1952
1 deel
 
011 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1953
1 deel
 
012 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1954
1 deel
 
013 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1955
1 deel
 
014 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1956
1 deel
 
015 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1957
1 deel
 
016 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1958
1 deel
 
017 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1959
1 deel
 
018 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1960
1 deel
 
019 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1961
1 deel
 
020 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1962
1 deel
 
021 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1963
1 deel
 
022 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1964
1 deel
 
023 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek

NB. klas 1, 2 en 3

periode
omvang
1965
1 deel
 
024 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek

NB. klas 4, 5 en 6

periode
omvang
1965
1 deel
 
025 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1966
1 deel
 
026 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek

NB. klas 1, 2 en 3

periode
omvang
1967
1 deel
 
027 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek

NB. klas 4, 5 en 6

periode
omvang
1967
1 deel
 
028 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1968
1 deel
 
029 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1969
1 deel
 
030 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1970
1 deel
 
031 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1971
1 deel
 
032 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1972
1 deel
 
033 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1973
1 deel
 
034 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek klasse-scribum periode
omvang
1973 - 1974
1 deel
 
035 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek klasse-scribum periode
omvang
1974 - 1975
1 deel
 
036 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek klasse-scribum periode
omvang
1975 - 1976
1 deel
 
037 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1977 - 1978
1 deel
 
038 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1978 - 1979
1 deel
 
039 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1979 - 1980
1 deel
 
040 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1980 - 1981
1 deel
 
041 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1981 - 1982
1 deel
 
042 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1982 - 1983
1 deel
 
043 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1983 - 1984
1 deel
 
044 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1984 - 1985
1 deel
 
045 Absentielijst met verzamelstaten voor de onderwijsstatistiek periode
omvang
1985 - 1986
1 deel
 
046 Absentie- en cijferlijst periode
omvang
1986 - 1987
1 deel
 
047 Absentie- en cijferlijst periode
omvang
1987 - 1988
1 deel
 
048 Absentie- en cijferlijst

NB. het betreft de cursusjaren 1989 - 1990
1990 - 1991
1991 - 1992
1992 - 1993

periode
omvang
1989 - 1993
1 deel
 
049 Leerlingenkaarten periode
omvang
1966 - 1978
1 omslag
 
050 Presentielijsten van de klassen 1 en 2, (3) periode
omvang
1977 - 1994
16 katerns

Archief van de nutskleuterschool "Wez Warber"

 
051 Kasboek van ontvangsten en uitgaven, met jaarrekeningen periode
omvang
1915 - 1934
1 katern
 
052 Statuten van de "Stichting Nutskleuterschool Ternaard" met stukken betreffende de kleuteronderwijswet periode
omvang
1955 - 1983
1 stuk
 
053 Ingevulde vragenlijsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende het kleuteronderwijs periode
omvang
1955 - 1985
1 omslag
 
054 Speel- en werkplannen/ schema van werkzaamheden van de Nutskleuterschool periode
omvang
1956 - 1985
1 omslag
 
055 Spaarbankboekje periode
omvang
1963 - 1978
1 deel
 
056 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken periode
omvang
1974 - 1984
1 omslag
 
057 Notulen van bestuursvergaderingen en van gezamelijke vergaderingen met de Oudercommissie periode
omvang
1978 - 1984
1 omslag
 
058 Jaarrekeningen van ontvangsten en uitgaven periode
omvang
1980 - 1983
1 omslag
 
059 Stukken betreffende het personeel periode
omvang
1980 - 1985
1 omslag

Archief van de Oudercommissie/ Ouderraad

 
060 Verslagen van ouderavonden met presentielijsten, 1967-1975 periode
omvang
1937 - 1986
1 omslag
 
061 Ingekomen- en afschriften van verzonden stukken van de Oudercommissie periode
omvang
1947 - 1984
1 omslag
 
062 Kasboek van ontvangsten en uitgaven tevens jaarrekeningen periode
omvang
1964 - 1978
1 katern
 
063 Register van notulen van ouderavonden en jaarverslagen, met presentielijsten periode
omvang
1973 - 1980
1 deel
 
064 Notulen van vergaderingen van de Oudercommmissie/Ouderraad periode
omvang
1980 - 1984
1 omslag